Naujienos - Aktualijos

2018-01-11

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TVARKOS.

TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO INSTRUKCIJA. (Atsisiųsti)

Prašymo: 1 priedas  (Atsisiųsti)

Prašymo: 2 priedas  (Atsisiųsti)

 

KONSULTACIJA

   Įgyvendinant Valstybės švietimo strategijos programą, siekiant kurti įtraukiojo ugdymo sistemą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei plėtojant psichologinių paslaugų prieinamumo užtikrinimą gruodžio mėnesį rajono švietimo įstaigų bendruomenių nariai (ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, mokytojai, mokinių tėvai) buvo kviečiami į susitikimus – konsultacijas su psichologais ekspertais, praktikais. Telšių rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija spalio mėnesį sudarė sutartį bei skyrė lėšų šiai priemonei įgyvendinti. Konsultacijose buvo diskutuojama apie neprievartinio bendravimo kompetencijų ugdymą, elgesio modeliavimą ir korekciją dirbant ar auginant vaikus, turinčius autizmo spektro, elgesio ir(ar) emocijų sutrikimų. Pedagogus, tėvus konsultavo Vadybos ir psichologijos instituto psichologė dr. Aistė Diržytė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė Toma Malvicė, Plungės specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus psichologė Gintarė Mickevičiūtė.   Konsultacijose dalyvavo 102 dalyviai – 67 pedagogai ir 35 tėvai. Konsultacijų metu visi dalyviai galėjo gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, buvo aptariamos kylančios problemos ir sunkumai, dirbant ar auginant vaikus, turinčius autizmo spektro, elgesio ir(ar) emocijų sutrikimų. Susitikimų metu buvo  pasidalinta ir sėkmės atvejais, kurie dirbant su vaikais, turinčiais didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, yra ypatingai džiuginantys. Konsultacijas organizavo ir koordinavo Telšių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius.  

 

  ,,Tėvų linija"

Tai konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. 

Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 

8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

"Tėvų linijoje" dirba Paramos vaikams centro specialistai, kurie pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl įvairiais amžiaus tarpsniais kylančių bendravimo su vaiku problemų ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.


"Tėvų linija" - Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos "Už saugią Lietuvą" dalis, įgyvendinama kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

INFORMACIJA

 Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos. Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar induvizualinimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo (si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

Plačiau žiūrėti:

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikiųAtidaryti.

 

 

 SKAITOVŲ KONKURSAS

   Kovo 29 d. erdviose ir puikiose Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos patalpose susirinko 32 šauniausi skaitovai bei gražiausiai rašantys mokiniai ir jų palaikymo komandos  iš V. Borisevičiaus, Tryškių Lazdynų Pelėdos, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų, „Atžalyno“, „Ateities“ ir „Germanto“ progimnazijų, Nevarėnų, Kaunatavos  pagrindinių mokyklų, Buožėnų darželio-mokyklos. Tądien vyko Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  raiškaus skaitymo ir dailyraščio konkursas „Rašau ir skaitau gimtinei“ baigiamasis rajoninis etapas. Susirinkusius dalyvius sutiko ne tik konkurso organizatoriai, bet ir Astrid Lindgren knygos „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ veikėjai – namų tvarkytoja Frekenbok, jos katė Matilda ir Mažylis. Po linksmos ir nuotaikingos konkurso pradžios, susirinkusieji entuziastingai pradėjo konkurso užduotis – 16 mokinių rašė dailyraščio tekstus, tiek pat mokinių skaitė įvairius prozos, poezijos tekstus. Mokinius konkursui ruošė švietimo pagalbos specialistai – specialieji pedagogai ir logopedai.

Organizuojant šį konkursą, buvo siekiama įvertinti mokinių įgytus skaitymo ir rašymo įgūdžius, skatinti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis; puoselėti meilę gimtinei, gimtajai kalbai; plėtoti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi; skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, darbo tęstinumą ir perimamumą, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Džiugi dalyvių nuotaika, geros emocijos liudija, kad šio konkurso tikslai buvo pasiekti. O gera pradžia, galbūt įkvėps ir kitoms veikloms, kurių metu būtų pasidžiaugta mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, jų gebėjimais, atsakingu švietimo pagalbos specialistų darbu. Nuoširdžiai dėkojame konkurso dalyviams ir partneriams -  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, Telšių Kultūros centrui 

 

 

KONKURSO „RAŠAU IR SKAITAU GIMTINEI“ APŽVALGA.   Atidaryti  


KONKURSAS „RAŠAU IR SKAITAU GIMTINEI“


KONFERENCIJA VILNIUJE

Spalio 6 d. PPT skyriaus specialistų komanda dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru organizuotoje konferencijoje „PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS". Šios konferencijos tikslas buvo aptarti įtraukiojo ugdymo, prevencijos, švietimo pagalbos, kitų vaikui ir šeimai teikiamų paslaugų savivaldybėse realijas, naujausius mokslinius tyrimus, strategines gaires bei pasidalinti gerąja patirtimi. Konferenciją atidarė bei susirinkusius sveikino LR Švietimo ir mokslo viceministrė prof. dr. Natalija Istomina. Viceministrė taip pat pristatė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo strategiją ir jos įgyvendinimą. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresnysis patarėjas E. Meilius kalbėjo apie vaiko ir mokyklos santykį. Konferencijos metu daug dėmesio buvo skiriama Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui bei jo pakeitimams. Apie tai kalbėjo LR ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė L. Čeledinienė. Sąsajas tarp vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros nuostatų ir socialinio emocinio ugdymo programų  įgyvendinimo Lietuvos mokyklose pristatė vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Konferencijoje taip pat buvo kalbama apie nusikalsti linkusių vaikų resocializaciją, pristatyta tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis Klaipėdoje, aptarti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokyklose klausimai. 

IŠVYKA Į GELGAUDIŠKIO SPECIALIOJO UGDYMO CENTRĄ

Rugsėjo 29 d. PPT skyriaus specialistai viešėjo Šakių r. Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centre „Šaltinis“. Nuo 2015 m. sausio 31 d., pasibaigus projektui „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centras ne tik ugdo intelekto sutrikimų ir didelius bei labai didelius specialiuosius poreikius turinčius vaikus, bet ir centre naujai įsteigus Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių, priima konsultuoti intelekto bei elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčius mokinius. Taip pat pagal poreikį konsultuoja jų tėvelius (globėjus), šeimas bei šiuos mokinius ugdančius pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus iš visos Lietuvos. Išvykos metu susipažinome su centro vykdoma veikla, kartu su centro administracija pasidžiaugėme jų centro 50-ties metų veiklos rezultatais, dalyvavome seminare – praktikume „Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių psichologiniai ypatumai bei elgesio koregavimo galimybės ir būdai“. Centras įsikūręs gražioje Gelgaudiškio dvaro parko teritorijoje ant Nemuno kranto. Gelgaudiškio dvaras -  XIX a.  architektūros ansamblis, vienas originaliausių ir didžiausių Lietuvos dvarų ansamblių, įaugęs į apylinkės gamtą.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas