Pažymos

2018-01-12 Nuotraukų paroda „Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje“  Pažyma.

2018-01-10 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-01-09 Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.  

2017-12-28 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-12-19 Telšių Švietimo centre įvyko mokyklų direktorių pavaduotojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas.  Pažyma.

2017-12-19 Telšių l.-d. ,,Mastis" įvyko ikimokyklinių įstaigų direktorių metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas.  Pažyma.

2017-12-19 Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-15 Užsiėmimas tema ,,specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ Kaunatavos pagrindinės mokyklos mokytojams.   Pažyma.

2017-12-14 Telšių rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-12 Telšių rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-12 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-12 Telšių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-23 Telšių Naujamiesčio mokykloje įvyko respublikinė kūrybinė - mokslinė konferencija. Pažyma.

2017-12-08 Edukacinė išvyka į Šiaulius. Pažyma.

2017-12-06 Telšių rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-06 Telšių muziejuje „ALKA“ vyko Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-11-30 Telšių l.-d. ,,Mastis" įvyko ikimokyklinių įstaigų direktorių metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2017-11-27 Telšių švietimo centre vyko Telšių r. pradinio ugdymo pedagogų apskritojo stalo diskusija „Sukurkime vieningą 4-tos klasės mokinio pasiekimų ir vertinimo aprašą“.  Pažyma

2017-11-23 Telšių švietimo centre įvyko Telšių rajono biologijos mokytojų ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-11-22 Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje vyko Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinė diena.   Pažyma.

2017-11-16  Telšių Žemaites gimnazijoje įvyko tikybos ir etikos mokytojų apskrito stalo diskusija ,,Kam mums ta tolerancija?“  Pažyma.

2017-11-16  Telšių Švietimo centre įvyko Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus organizuota apskrito stalo diskusija ,,Kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmuo tobulinant mokyklų veiklą"   Pažyma.

2017-11-13 Telšių r. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių tarybos narių pasitarimas. Pažyma.

2017-11-09 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-10-30 Telšių r. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-10-30 Telšių r. pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-10-30 Telšių r. mokyklų bibliotekininkų kūrybinė popietė. Pažyma.

2017-10-25 Telšių r. ir Kėdainių r. soc. pedagogų gerosios patirties apskrito stalo diskusija. Pažyma.

2017-10-24 Telšių r. matematikos gerosios patirties užsiėmimas „Mokinių pažangos stebėjimas. Įsivertinimas“. Pažyma.

2017-10-12 Telšių r. rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-10-10 Telšių r. fizikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-10-03 Telšių r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio susirinkimas Pažyma.

2017-09-27 Telšių r. chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-09-28 Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-09-28 Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-09-26 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-09-21 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-09-19 Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-09-19 Biologijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-09-19 Lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-09-14 Telšių r. muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-09-12 Telšių r. šokių mokytojų būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-09-12 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas. Pažyma.

2017-09-12 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo metodikos pristatymas. Pažyma.

2017-09-05 Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui apskrito stalo diskusija. Pažyma.

2017-06-14 Telšių r. fizikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas (Žemaitės gimnazijoje). Pažyma.

2017-06-14 Telšių r. ir Klaipėdos r. bibliotekininkų gerosios patirties apskrito stalo diskusija „Bendradarbiavimo plėtojimas tarp mokyklų bibliotekininkų“. Pažyma.

2017-06-08 Telšių r. specialiųjų pedagogų - logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-06-06 Telšių r. ir Jurbarko r. informacinių technologijų mokytojų gerosios patirties apskrito stalo diskusija. Pažyma.

2017-06-06 Tikybos mokytojų metodinė diena „Tobulejame bendradarbiaudami ir dalindamiesi“. Pažyma.

2017-05-31 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas „Sėkmės istorijų pristatymas“. Pažyma.

2017-05-29 Telšių r. pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-05-29 Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-05-24 Biologijos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas - atranka sėkmės istorijų projektui „Mano sėkmės istorija 2017“ . Pažyma.

2017-05-23 Telšių r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-05-19 Pradinio ugdymo pedagogų gerosios patirties renginys - atvira pamoka vykdant projektą „Planšetė pradinukui“. Pažyma.

2017-05-17 Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodinė išvyka į Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centrą. Pažyma.

2017-05-16 Tikybos ir istorijos mokytojų metodinių būrelių užsiėmimas, skirtas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metinėms paminėti. Pažyma.

2017-05-11 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas - Pearson naujų metodologijų pristatymas. Pažyma.

2017-05-04 Skuodo ir Telšių r. technologijų mokytojų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-05-04 Telšių r. karjeros specialistų metodinio būrelio užsiėmimas - koliažų parodos (konkurso) aptarimas. Pažyma.

2017-04-27 Joniškio ir Telšių r. karjeros specialistų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2017-04-27 Lopšelio - darželio „Eglutė“ metodinė diena „Išskleiskime kūrybai sparnus“. Pažyma.

2017-04-26 Šokio mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Mokytojos I. Budginienės patirtis Pažyma.

2017-04-21 Specialiųjų pedagogų - logopedų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas, tema „Darbas su socialinės komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais“. Pažyma.

2017-04-20 „Atžalyno“ progimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-04-20 Piešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio apskrito stalo diskusija „Projektinės veiklos integravimas į priešmokyklinio ugdymo programą“. Pažyma.

2017-04-18 Telšių Naujamiesčio mokykloje įvyko soc. pedagogų bendras gerosios darbo patirties užsiėmimas su Plungės r. socialiniais pedagogais. Pažyma.

2017-04-13 Telšių regioniniame profesinio mokymo centre vyko viešoji konsultacija „Kaip pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus“. Pažyma.

2017-04-12 Telšių regioniniame profesinio mokymo centre įvyko profesijos mokytojų, dirbančių su AutoCAD taikomąja programa, gerosios patirties apskritojo stalo diskusija. Pažyma.

2017-04-12 Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinis pasitarimas. Olimpiados „Mąstyk, rašyk, pažink“ rezultatų aptarimas. Pažyma.

2017-04-06 „Ateities“ progimnazijoje vyko metodinė diena „Pamokos kokybė ir mokinio sėkmės sąlyčio taškai“. Pažyma.

2017-04-04 Mokyklų bibliotekininkų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-03-30 Specialiųjų pedagogų - logopedų gerosios patirties užsiėmimas.   Pažyma.

2017-03-23 Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinė diena „Šiuolaikinė mokymo(si) samprata“.   Pažyma.

2017-03-22 Biologijos mokytojų atviras gerosios patirties renginys, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti.   Pažyma.

2017-03-22 Istorijos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas „Istoriniai tekstai pamokose ir valstybinių švenčių paminėjimuose“.   Pažyma.

2017-03-21 Geografijos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas   ir fotografijų parodos „Čia Lietuva“, skirtos Žemės dienai pristatymas. Pažyma.

2017-03-16 Dailės ir technologijų mokytojų metodinių būrelių užsiėmimas.  Pažyma.

2017-03-14 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas „Psichologės R. Mickuvienės geroji patirtis“. Pažyma.

2017-03-14 Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl konkurso „Mano sėkmės istorija 2017“   Pažyma.

2017-03-09 Matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas  Pažyma.

2017-03-09 Metodinė diena „Kalbos ugdymo galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“.   Pažyma.

2017-03-08 Tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas  Pažyma.

2017-03-02 Geografijos mokytojų metodinės tarybos  ir parodos-konkurso „Čia Lietuva“ komisijos narių pasitarimas. Pažyma.

2017-03-02 Karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-02-28 Fizikos mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos užsiėmimas.   Pažyma.

2017-02-28 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas - kūrybinės dirbtuvės.   Pažyma.

2017-02-23 Spec. pedagogų ir logopedų metodinio būrelio užsiėmimas. Pažyma.

2017-02-21 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas - gerosios patirties sklaida „Psichologės I. Stonienės sėkmės istorija“. Pažyma.

2017-02-15 Tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-02-14 Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-02-10 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“.  Pažyma.

2017-02-10 Šokių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2017-02-06 Geografijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-01-17 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas – Danutės Stasiulienės patirtis.  Pažyma.

2016-12-16 Tikybos mokytojų metodinio būrelio adventinis susitikimas.  Pažyma.

2016-12-14  Karjeros specialistų metodinio būrelio užsiėmimas – Vilniaus kolegijos diena Telšių rajone.  Pažyma.

2016-12-07  Karjeros specialistų metodinio būrelio užsiėmimas – Vilniaus kolegijos diena Telšių rajone.  Pažyma.

2017-01-31 Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2017-01-17 Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos susirinkimas.  Pažyma.

2017-02-02 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2017-01-20 Mokyklų bibliotekininkų tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2017-01-10 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas  Pažyma. 

2017-01-04 Metodinių būrelių pirmininkų popietė.  Pažyma.

2017-01-04 Muzikos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2017-01-04 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma. 

2017-01-04 Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas - apskritas stalas  „Pirmieji žingsneliai mokyklos link“ Pažyma. 

2016-01-03 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas  Pažyma.

2016-01-03 Biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas  Pažyma.

2016-12-16 Matematikos mokytojų metodinio būrelio susitikimas-diskusija  Pažyma.

2016-12-16 Bibliotekininkų metodinio būrelio gerosios patirties renginys  Pažyma.

2016-12-14 Soc. pedagogų metodinio būrelio kalėdinė popietė  Pažyma.

2016-12-14 Etikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-12-13 Žemaitės gimnazijoje vyko geografijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas  Pažyma.

2016-12-12 Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio popietė  Pažyma.  

2016-12-13 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-12-06 Pradinio ugdymo mokytojų kūrybinė popietė „Kalėdas pasitinkant“  Pažyma. 

2016-12-03 Geografijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-11-29 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos susirinkimas  Pažyma. 

2016-11-24 Socialinių pedagogų  metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma. 

2016-11-17 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-11-16 „Ateities“ progimnazijoje vyko atvira geografijos pamoka 6 kl.  Pažyma.

2016-11-16 Žemaitės gimnazijoje vyko matematikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma. 

2017-01-17 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas – Rasos Mickuvienės patirtis.  Pažyma.

2016-11-15 Žemaitės gimnazijoje vyko anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-11-14 Technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-11-11 Specialiųjų pedagogų - logopedų metodinio būrelio renginys  Pažyma.

2016-11-10 Dailės mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-11-09 Biologijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-11-08 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos susirinkimas.  Pažyma.

2016-11-06 Žemaitės gimnazijoje vyko atvira etikos ir tikybos pamoka 9 kl.  Pažyma. 

2016-11-04 Karjeros specialistų metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-11-03 Šokio mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2016-11-03 Seminaras „Planšetinių kompiuterių panaudojimas pradiniame ugdyme"  Pažyma.

2016-11-03 „Džiugo“ gimnazijoje vyko kūno kultūros mokytojų metodinis užsiėmimas  Pažyma. 

2016-11-03 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas „Gimtosios kalbos ugdymas".  Pažyma.

2016-11-03 Lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos susirinkimas.  Pažyma.

2016-11-03 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2016-10-25 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas  Pažyma.

2016-10-19 Bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2016-10-14 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis gerosios patirties užsiėmimas „Mokymasis per meną“.  Pažyma.

2016-10-21 Šokio mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2016-10-20 Fizikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2016-10-18 Konsultacija - kūrybinės dirbtuvės „Sėkmingas planavimas“ metodinių tarybų būrelių nariams.  Pažyma.

2016-10-18 Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2016-10-11 Muzikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2016-10-11 Konsultacija - kūrybinės dirbtuvės „Sėkmingas planavimas“ metodinių tarybų būrelių nariams. Pažyma.

2016-10-11 Geografijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2016-10-07 Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2016-10-03 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas. Pažyma.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas