MOKYMAI SUAUGUSIŲJŲ MOKYTOJAMS

   Kviečiame Telšių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus ir andragogus praktikus dalyvauti mokymuose „Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui“. Mokymai vyks Telšių švietimo centre 2017 m. spalio 24 d. – gruodžio 6 d. (trys sesijos, 52 kontaktinės val.) nemokamai. Mokymai finansuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis neformaliojo ir tęstinio mokymosi programoms remti.  Plačiau

KONFERENCIJA

  Spalio 12 d. "Gyvas bendradarbiavimas" taip vadinosi konferencija, kurią organizavo projekto "Gyvas bendradarbiavimas" įgyvendinimo grupė (S. Končienė, J. Paulauskienė, S. Pilitauskaitė, R. Gimbutienė, R. Mickuvienė, D. Marčenkovienė). Tikslas – įsivertinti Telšių r. savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo, dirbant su sunkumus patiriančiais jaunuoliais, procesą ir aptarti jo efektyvinimo galimybes. Konferencijos programą rengė Telšių ,,Kranto“ progimnazijos soc. pedagogė S. Končienė ir J. Paulauskienė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

Skaityti daugiau:KONFERENCIJA

INFORMACIJA

   Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos. Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar induvizualinimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo (si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

Plačiau žiūrėti:

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

KONKURSAS

Telšių rajono savivaldybė skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (toliau – Programa) finansavimo konkursą.

   2017 metais šioms Programoms numatoma paskirstyti 8 tūkst. eurų, iš jų 4 tūkst. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos. Programų finansavimo tikslas – plėtoti Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, tenkinančias visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Konkursui paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusių švietimą ir / ar tęstinį mokymą. Vienas pareiškėjas konkursui gali teikti 1 (vieną) paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. 

Skaityti daugiau: KONKURSAS

SPALIS – LIETUVOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MĖNUO

   Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija kviečia spalio mėnesį Lietuvos mokyklų bendruomenes aktyviai ir kūrybingai savo bibliotekose organizuoti renginius tema „Mokau ir mokausi su biblioteka". Šia proga spalio 1–30 dienomis Telšių ,,Kranto“ progimnazijos bibliotekoje - skaitykloje vyksta teminiai užsiėmimai tema „Kūrybiniu džiaugsmu dalinamės", kuriuose kūrybines veiklas organizuoja Telšių rajono mokyklų, Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai ir Telšių „Kranto“ progimnazijos mokytojai.

Skaityti daugiau: SPALIS – LIETUVOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MĖNUO

ATRANKA Į LAISVAS DARBO VIETAS

    Atrankos, Telšių švietimo PPT skyriaus socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo ir PPT skyriaus vedėjo pareigoms užimti praėjo sėkmingai. Iš 9 kandidatų į socialinio pedagogo pareigas buvo atrinkti 6 kandidatai pokalbiui. Po atrankos pokalbio pasiūlymą užimti socialinio pedagogo darbo vietą gavo 1 kandidatas. Specialiojo pedagogo atrankos pokalbyje ir PPT skyriaus vedėjo atrankos konkurse dalyvavo po 1 pretendentą. Po atrankos pokalbio ir konkurso jiems buvo pasiūlyta užimti laisvas darbo vietas. Dėkojame visiems kandidatams dalyvavusiems, atrankoje. Visi kandidatai atrankos pokalbiui buvo pasirengę atsakingai. Tikimės tokio aktyvaus dalyvavimo ir ateinančiose atrankose.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas