SVEIKINAME!!!

2017 m. spalio 19 d. Europos socialinio fondo (ESF) projektų įgyvendintojai rinkosi į šio fondo 60-mečiui skirtą konferenciją „ESF: 60 metų investicijų į žmones“ ir į šventinį geriausių sėkmės istorijų konkurso „Žingsniai 2017“ apdovanojimų renginį. Tarp apdovanotųjų – projekto „Lyderių laikas 2“ dalyvis, Telšių rajono Žarėnų pagrindinės mokyklos direktorius Tomas Ubartas.
Daugiau apie tai – čia...

SUSITIKIMAS

   Koks socialinio pedagogo vaidmuo besikeičiančioje visuomenėje, kaip dirbti su rizikos šeimų vaikais, kaip bendradarbiauti soc. pedagogui su įvairiomis institucijomis, prevencinės veiklos, dokumentacija, ar soc. pedagogas mokykloje yra visų galų meistras, baudėjas, guodėjas ir dar daugelis kitų klausimų, į kuriuos bandė atsakyti Kėdainių ir Telšių r. soc. pedagogai susirinkę į apskrito stalo diskusiją Telšių švietimo centre.

Skaityti daugiau: SUSITIKIMAS

NAUJAS PROJEKTAS „ATVIRA IR LIBERALI BENDRUOMENĖ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI“ (OPLICO)

Naujas projektas – tai iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui 2017 metais Telšių švietimo centras pradėjo įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus + programos strateginių partnerysčių projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO). Projekto tikslas – padrąsinti vietines bendruomenes atvirumui, liberalumui ir tolerancijai socialinės rizikos grupėms, imigrantams, taip pat palengvinti jų socialinę integraciją į vietines bendruomenes, didinti šio problemos žinomumą bendruomenėse per edukacines veiklas, pagrįstas projekto partnerių patirtimi bei pasiteisinusiais metodais. Projekte dalyvauja suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai iš penkių šalių: Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos ir Lietuvos. Spalio 4-6 dienomis Telšių švietimo centras, kaip projektą koordinuojanti institucija, organizavo pirmąjį projekto partnerių susitikimą.

Skaityti daugiau: NAUJAS PROJEKTAS „ATVIRA IR LIBERALI BENDRUOMENĖ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI“ (OPLICO)

MOKYMAI SUAUGUSIŲJŲ MOKYTOJAMS

   Kviečiame Telšių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus ir andragogus praktikus dalyvauti mokymuose „Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui“. Mokymai vyks Telšių švietimo centre 2017 m. spalio 24 d. – gruodžio 6 d. (trys sesijos, 52 kontaktinės val.) nemokamai. Mokymai finansuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis neformaliojo ir tęstinio mokymosi programoms remti.  Plačiau

KONFERENCIJA

  Spalio 12 d. "Gyvas bendradarbiavimas" taip vadinosi konferencija, kurią organizavo projekto "Gyvas bendradarbiavimas" įgyvendinimo grupė (S. Končienė, J. Paulauskienė, S. Pilitauskaitė, R. Gimbutienė, R. Mickuvienė, D. Marčenkovienė). Tikslas – įsivertinti Telšių r. savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo, dirbant su sunkumus patiriančiais jaunuoliais, procesą ir aptarti jo efektyvinimo galimybes. Konferencijos programą rengė Telšių ,,Kranto“ progimnazijos soc. pedagogė S. Končienė ir J. Paulauskienė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

Skaityti daugiau:KONFERENCIJA

INFORMACIJA

   Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos. Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar induvizualinimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo (si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

Plačiau žiūrėti:

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas