METODINĖ DIENA KRAŽIUOSE

2017 metų balandžio 12 d. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre įvyko Kelmės ir Telšių rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Mažos idėjos, dideli darbai“. Kelmės rajono dorinio ugdymo būrelio mokytojų veiklą pristatė pirmininkė Nijolė Partauskienė. Jos paruošti mokiniai parodė inscenizaciją pagal Kalno pamokslą „Palaiminti jūs...“.

Naudinga patirtimi apie įvairių metodų taikymą dorinio ugdymo pamokose ir vertybių sklaidą mokykloje dalinosi Kelmės rajono tikybos ir etikos mokytojai. Pranešimą „Emocinio intelekto ugdymas dorinio ugdymo pamokose“ skaitė ir Telšių rajono etikos mokytoja, metodinio būrelio pirmininkė Vilma Žutautienė.

Skaityti daugiau: METODINĖ DIENA KRAŽIUOSE

EUROPOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI METAI

2017 metai paskelbti  Europos suaugusiųjų mokymosi metais „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos internetiniame puslapyje. Atidaryti.

KNYGŲ SKAITYMO AKCIJA „VALANDA SU KNYGA 2017“

DRAUGAUJA IR MOKYKLOS...

Visi esame patyrę ir žinome: turėti draugų ir draugauti - gera! Draugauja vaikai. Draugauja suaugę. Draugauja ir mokyklos. Telšių „Ateities“ progimnazija jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla.Nuo 1997 m. mūsų mokykla pradėjo vykdyti vaikų su negalia integravimo į bendrojo lavinimo mokyklą projektą. Tai buvo nauja veikla. Su ja atsirado ir naujų iššūkių, ir iki tol nespręstų problemų. Pamažu atsirado  ir pirmieji darbo džiaugsmai bei patirtis. Mokykla ėmė ieškoti partnerių bendrai veiklai. Norėjosi kaupti naują patirtį ir dalintis savąja. Taip gimė idėja užmegzti ryšius su Pavenčių mokykla, kuri taip pat dirbo su negalią turinčiais vaikais. Prasidėjo gražus ir prasmingas mūsų mokyklų bendravimas ir bendradarbiavimas. „Ateities“ ir Pavenčių mokyklų draugystė tęsiasi iki šiol.

Skaityti daugiau: DRAUGAUJA IR MOKYKLOS...

AKCIJOS „VALANDA SU KNYGA 2017“ NUOSTATAI

Knygų skaitymo akcijos „Valanda su knyga 2017“ nuostatai parengti atsiliepiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2657 nutarimą „Dėl 2017 metų paskelbimo Lietuvių kalbos kultūros metais“.   Nuostatai

PARAMA ŠVIETIMO CENTRUI

Nuoširdžiai dėkojame už paramą, kurią Jūs suteiksite Telšių švietimo centrui, skirdami 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos. Maloniai kviečiame visus pedagoginės bendruomenės narius ir kitus asmenis paremti Telšių švietimo centrą. Jūsų parama Centrui suteiks galimybę plėtoti kokybiškesnes kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo paslaugas. Norėdami skirti paramą elektroniniu būdu, tai galite padaryti per savo internetinę bankininkystę. Užpildę ruošinį FR0512, jį persiųskite Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Paramos gavėjas: Telšių švietimo centras, gavėjo kodas 195431261. Adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai.  Jeigu iškilo klausimų, skambinkite tel. (8 444) 60 213.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas