Naujienos

„Mano sėkmė – metodai, padedantys ugdyti(s) bendrąsias kompetencijas“

„Mano sėkmė – metodai, padedantys ugdyti(s) bendrąsias kompetencijas“

Spec. pedagogų ir logopedų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimų baigiamajame renginyje „Mano sėkmė – metodai, padedantys ugdyti bendrąsias kompetencijas“ Švietimo centro metodininkė R. Ežerskytė pasidžiaugė, kad šį pusmetį jos kuruojami švietimo pagalbos specialistai mokėsi vieni iš kitų, dalinosi patirtimi ir sumanymais, savarankiškai studijavo įvairius šaltinius, mokėsi dirbti su interaktyviomis programomis,…

Metodinė-praktinė konferencija „Nuo uždavinio iki rezultato”

Galimybė pasikartoti primirštus dalykus, įgyti naujų žinių, išbandyti naujas ugdymo organizavimo strategijas ir mokymo metodus, išsiaiškinti kilusius klausimus, reflektuoti ir kolegialiai dalintis įgyta gerąja patirtimi – visa tai pedagogas patiria dalyvaudamas ilgalaikės profesinių kompetencijų tobulinimo programoje. 44 val. profesinių kompetencijų tobulinimo programos mokymuose „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų…
STEAM

Pradinių klasių mokinių virtuali STEAM konferencija ir pradinio ugdymo mokytojų apskrito stalo diskusija

Žaismingai apie vandens savybę judėti arba kaip ir kodėl atsiranda pelėsis bei daugelį kitų STEAM veiklų temų 2021 m. gegužės 11 dieną Telšių rajono pradinių klasių mokiniai pristatė virtualioje STEAM konferencijoje, kurią organizavo Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio taryba (pirmininkė S.Liaudanskienė). Savo darbus pristatė pradinių klasių mokiniai iš…

Kaip pagerinti mokinių matematikos pasiekimus?

Mokinių mokymosi pasiekimų tema buvo ir yra aktuali visais laikais. Kaip mokykloms organizuoti ugdymą(-si), kad mokiniai pasiektų kuo geresnių mokymosi rezultatų, išsiugdytų reikalingas kompetencijas, atsakomybę už savo asmeninę pažangą bei pasiruoštų būsimoms studijoms ir profesinei karjerai. Vieno paprasto atsakymo į šį klausimą būti negali. Mokinių mokymosi pasiekimams įtakos turi daugelis…
Vertinga kolegų patirtis ir patarimai

Vertinga kolegų patirtis ir patarimai

„Karantinas mus nutolino, bet neatėmė progų mokytis. Deja, įvyko daugiau ne vien tik pamokų perkėlimas į virtualias platformas“ – tokiais žodžiais savo pranešimą soc. pedagogų gerosios patirties užsiėmime  pradėjo Telšių r. Viešvėnų pagr. mokyklos soc. pedagogė E. Barsienė. Šiai minčiai pritarė ir jos kolegė G. Jachimovič iš Telšių Naujamiesčio mokyklos.…
STEAM konferencija

STEAM konferencija

Kviečiame Telšių rajono 1-4 klasių mokinius ir mokytojus dalyvauti virtualioje STEAM konferencijoje ir virtualioje mokytojų apskrito stalo diskusijoje Gegužės 11 d. 13.00 val. STEAM-konferencijos-nuostatai
Europos logopedų diena

Specialiojo ugdymo pedagogai ir logopedai mokosi vieni iš kitų

Telšių rajono logopedai šiais metais minėjo Europos logopedų dieną. Nuo 2004 m. Europos logopedų asociacija (CPLOL) priėmė nutarimą kovo 6 d. minėti logopedo profesijos dieną, o Lietuvos logopedų asociacija yra Europos logopedų organizacijos narė nuo 2010 m. Šią dieną siekiama suteikti visuomenei daugiau žinių apie įvairius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos…