Telšių švietimo centras formuoja komandą naujai kuriamam padaliniui

Telšių  švietimo centras formuoja  komandą naujai kuriamam padaliniui – Telšių  regioniniam gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų  atviros prieigos centrui  (toliau –  STEAM centrui)

Tikimės, kad STEAM centras taps Telšių regiono mokiniams tyrimų, atradimų ir kūrybinių inovacijų erdve. STEAM centre mokiniai galės iš arti susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, galės patys eksperimentuoti ir kurti. Patraukli pirmoji pažintis padės jaunimui nuo mažens susidomėti šiais sudėtingais mokslais, o vėliau – rinktis su jais susijusias studijas ir karjerą. STEAM centre taip pat bus sudaromos galimybės tobulinti kvalifikaciją mokytojams, o visuomenė galės susipažinti su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Kviečiame dirbti moderniai įrengtame padalinyje.

 1. Pareigybė – metodininkas (Gamtamokslinei laboratorijai) – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5 iki 11,6  (priklauso nuo  profesinio darbo patirties (metais). Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.  

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • chemijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • pedagoginio darbo patirtis (privalumas);
 • gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
 • gebėti organizuoti ugdymo(-si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(-si) metodus užsiėmimuose;
 • gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pagrindinės funkcijos:

 • planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams;
 • rengia ir/ar pritaiko Centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
 • konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą;
 • konsultuoja mokytojus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 1. Pareigybė – metodininkas (Gamtamokslinei laboratorijai) – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5 iki 11,6  (priklauso nuo  profesinio darbo patirties (metais). Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.  

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • biologijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • pedagoginio darbo patirtis (privalumas)
 • gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
 • gebėti organizuoti ugdymo(-si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(-si) metodus užsiėmimuose;
 • gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pagrindinės funkcijos:

 • planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams;
 • rengia ir/ar pritaiko Centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
 • konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą;
 • konsultuoja mokytojus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 1. Pareigybė – metodininkas (Mechatroninei/IT laboratorijai) – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5 iki 11,6 (priklauso nuo  profesinio darbo patirties (metais). Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.  

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • fizikos arba inžinerijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • pedagoginio darbo patirtis (privalumas);
 • gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
 • gebėti organizuoti ugdymo(-si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(-si) metodus užsiėmimuose;
 • gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pagrindinės funkcijos:

 • planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams;
 • rengia ir/ar pritaiko Centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
 • konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą;
 • konsultuoja mokytojus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 1. Pareigybė – metodininkas (Mechatroninei/IT laboratorijai) – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5 iki 11,6 (priklauso nuo  profesinio darbo patirties (metais). Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.  

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • informacinių technologijų arba inžinerijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • pedagoginio darbo patirtis;
 • gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
 • gebėti organizuoti ugdymo(-si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(-si) metodus užsiėmimuose;
 • gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pagrindinės funkcijos:

 • planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams;
 • rengia ir/ar pritaiko Centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
 • konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą;
 • konsultuoja mokytojus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 1. Laborantas (Gamtamokslinei laboratorijai) 0,5 etato  (po 20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nuo 4,6 iki 8,9 (priklauso nuo  profesinio darbo patirties (metais).  Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis koleginis fizinių mokslų,  chemijos,  biologijos išsilavinimas;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai.

 Pagrindinės funkcijos:

 • prižiūri, diegia, tvarko laboratorijose esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;
 • paruošia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas;
 • pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedančiam metodininkui;
 • teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai pirkti.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 1. Laborantas (Mechatroninei/IT laboratorijai) – 0,5 etato (po 20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,6 iki 8,9 (priklauso nuo  profesinio darbo patirties (metais).  Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1d.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis koleginis fizinių mokslų, inžinerijos, technologinis išsilavinimas;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Pagrindinės funkcijos:

 • prižiūri, diegia, tvarko laboratorijose esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;
 • paruošia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas;
 • pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedančiam metodininkui;
 • teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai pirkti.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 1. Pareigybė – valytojas – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Darbo užmokestis – minimalus mėnesinis atlygis (MMA).  Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo pobūdis  –  valyti  STEAM  centro veiklai vykdyti priskirtas patalpas.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti baldų ir kitų materialinių vertybių priežiūros reikalavimus;
 • gebėti tinkamai tvarkyti patalpas;
 • žinoti ir laikytis darbo saugos bei higienos reikalavimų;
 • laikytis profesinės etikos reikalavimų.

Pagrindinės funkcijos:

 • atlikti įvairius valymo, tvarkymo ir patalpų priežiūros darbus;
 • išnešti buitines atliekas ir šiukšles  iš patalpų, koridorių bei tualetų;
 • dezinfekuoti tualetus, unitazus, kriaukles, kitus sanitarinius mazgus;
 • stebėti asmens higienos priemonių panaudojimą pagal paskirtį.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 2. Registruotu laišku – Telšių švietimo centrui, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai.
 3. El. paštu info@sctelsiai.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 17-18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu: (8 444) 60213 arba el. paštu info@sctelsiai.lt

 

 

 

 

 

 

 

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus