Mūsų specialistai

Visi TŠC darbuotojai
Telšių švietimo centras

Rita Vargalytė

Telšių STEAM atviros prieigos centro vedėja, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms. CV.)
Telšių švietimo centras

Lina Vičkačkienė

PPT skyriaus vedėja (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Ramutė Ežerskytė

Telšių švietimo centro metodininkė (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Aldona Kleivienė

Telšių švietimo centro metodininkė. (Atliekamos funkcijos reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Nijolė Vaičekauskė

Telšių švietimo centro metodininkė. (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms. Papildymas.)
Telšių švietimo centras

Linas Andrijauskas

Telšių švietimo centro  ikimokyklinių įstaigų IT specialistas (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Violeta Bidvienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus specialioji pedagogė – logopedė (Atliekamos funkcijos (pedagogo) ir reikalavimai pareigybėms. (logopedo))
Telšių švietimo centras

Vilma Lukošienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus specialioji pedagogė (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Elvyra Noreikienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus logopedė (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Vitalija Sabeckienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus psichologė (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Alvyda Beržanskienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus psichologo asistentė (Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybėms.)
Telšių švietimo centras

Jurgita Paulauskienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus socialinė pedagogė