Išrinkta nauja mokyklų metodinė taryba

Telšių rajono švietimo prioritetai, kuriais siekiama mokyklos pažangos, kompleksinės pagalbos kiekvienam mokiniui, bendravimo ir pasitikėjimo, kultūros plėtros, suformavo ir mūsų rajono pedagogų metodinių būrelių veiklos kryptis.  Respublikinėje  metodinėje dienoje, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centras, buvo akcentuota, kad  Švietimo centrų metodinės veiklos prioritetu 2016-2017 mokslo metais taip pat turėtų būti ir skaitymo gebėjimų ugdymas. Švietimo centrai kartu su pedagogų metodiniais būreliais ir švietimo skyriaus specialistais turi parengti veiksmų planą dėl mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo. Šiuos ir kitus iššūkius 2016-2017 mokslo metais pasiruošę yra įveikti naujai išrinkti metodinių būrelių pirmininkai bei  mokyklų metodinė taryba.

Sveikiname ir kūrybinės sėkmės linkime naujos Mokyklų metodinės tarybos pirmininkei Aurelijai Šviežikienei (Žemaitės gimnazija),  pavaduotojui Giedriui Bagdonui („Ateities“ progimnazija) ir nariams: Jurgitai Nagienei (l./d. „Eglutė“), Daiva Saplinskienei („Kranto“ progimnazija), Loretai Raudytei (Žemaitės gimnazija), Danutei Ramančauskytei (Nevarėnų pagrindinė mokykla), Kristinai Ežerskienei (V. Borisevičiaus gimnazija). Tikime, kad bendradarbiaudami ir veikdami kartu sukursime palankią aplinką mokymui ir mokymuisi.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas