Telšių r. metodinių būrelių pirmininkų popietė „Metodinė veikla – suaugusiųjų asmeninio ir bendruomenės gyvenimo praturtinimas"

Šiais mokslo metais visoje šalyje didelis dėmesys skiriamas mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimui. Metodinių būrelių veiklos planuose iškelti tikslai ir uždaviniai vaikų kalbinių įgūdžių ugdymui,  planuojamos mokyklų bibliotekų veiklos, skatinančios mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. Paruoštas veiksmų planas, numatyti renginiai: seminarai, konferencijos, susirinkimai, gerosios patirties užsiėmimai, atviros veiklos, vaikų kūrybos darbų parodos, konkursai, ugdantys mokinių sąmoningo skaitymo ir taisyklingo rašymo gebėjimus per visus dalykus. Tai intensyvaus metodinių būrelių tarybų darbo rezultatas.

Apie šį švietimo prioritetą kalbėjo Švietimo centro metodininkė N. Vaičekauskė. 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų? Metodinės veiklos refleksiją“. Kas pasikeitė XXI amžiuje? Kaip keičiasi skaitymas? Kūrybinis skaitymo skatinimas – kas tai? Kokios yra papildomos veiklos formos, skatinančios skaitymą? Kokios yra skaitymo funkcijos pagal ispanų rašytoją, skaitymo tyrinėtoją Emilį Teixidorą? Koks yra šeimos indėlis ugdant vaiko skaitymo įgūdžius? Nagrinėjant šiuos ir kitus su vaikų skaitymo bei rašymo įgūdžių gerinimo klausimus galima daryti išvadą, kad tik dirbdami kartu pasieksime geresnių rezultatų. Esminis švietimo sistemos prioritetas – geresnis mokinių mokymasis. Skaitymas, skaitytojo ugdymas dažniausiai paliekamas vaikų darželiams, mokykloms. Tačiau jau 2005 m. atlikto pirmo Lietuvoje išsamaus tyrimo „Skaitymo mastas, kryptingumas ir poreikiai“ išvadose teigiama, kad kuo daugiau šeimoje skaitoma vaikui balsu, tuo aukštesni vėliau jo skaitymo apimties rodikliai. Skaitančių vaikų mokslo pasiekimai yra geresni, jie žino daugiau žodžių, lengviau prisitaiko ir reiškia jausmus. Taigi, skaitantis žmogus visų pirma užauga šeimoje.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas