MOKYMOSI SAVAITĖ

   Telšių švietimo centro, Telšių suaugusiųjų mokyklos, Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos, Telšių dailės ir muzikos mokyklos, Telšių r. savivaldybės kultūros centro, Žemaičių muziejaus „Alka“, VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centro, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyriaus, Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų centro Telšių skyrius, asociacijos „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubo, Telšių r. Degaičių seniūnijos atstovai renginio metu pasidalijo savo sėkmės istorijomis, pasidžiaugė atradimais apie save ir savo aplinką, mokydamiesi ar organizuodami mokymus. Daugelis kalbėjusių pripažino, kad, būtent, švietimas gali padėti žmonėms pakeisti gyvenimą. Ne veltui 2017-ieji metai Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyva paskelbti Europos suaugusiųjų mokymosi metais - „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“. Šios asociacijos išleistame „Manifeste dėl suaugusiųjų  mokymosi 21 šimtmetyje“ esame kviečiami kurti Besimokančią Europą. Drąsiai pasitikti ateitį – reiškia turėti reikiamų žinių, būtinų įgūdžių ir kompetencijų. Kadangi švietimas yra žmogaus teisė ir visuotinė gėrybė, jis turi būti prieinamas visiems.

   Todėl 2017 m. savaitės atidarymo Telšiuose metu Švietimo centro direktorė R. Vargalytė pasidžiaugė, kad Telšių rajono savivaldybės administracija jau antri metai finansuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą rajone. Šiais metais surengtas konkursas suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Į mokymus taip pat pakviesti mažai arba visai galimybių mokytis neturintys rajono suaugusieji: Telšių r. senelių globos namų gyventojai, senjorai, fizinę negalią turintys suaugusieji, Telšių trečiojo amžiaus universiteto studentai. Suaugusiųjų švietimas visoje Europoje stiprinamas plėtojant tarpkultūrinius mainus ir bendradarbiaujant. Tai ugdo pagarbą, toleranciją, piliečių aktyvumą, tai yra, europines vertybes. Telšių švietimo centro metodininkė A. Kleivienė, pristatydama Telšių švietimo centro vykdomą  Erasmus + programos strateginių partnerysčių projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO), kalbėjo  apie tai, kaip naujas projektas per edukacines veiklas padrąsins vietines bendruomenes atvirumui, liberalumui ir tolerancijai socialinės rizikos grupėms, imigrantams, taip pat palengvins jų socialinę integraciją į vietines bendruomenes, didins šio problemos žinomumą bendruomenėse. Svarbi projekto partnerių iš Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Portugalijos patirtis leis įveikti iššūkius, kylančius įtraukiant į mokymosi procesą mažai galimybių mokytis turinčius suaugusiuosius ir suburti rajono vietines bendruomenes: Degaičių ir Ubiškės seniūnijos darbuotojus, rasti patrauklius ir  efektyvius būdus, padedančius kurti atvirą ir liberalią bendruomenę. 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo Telšiuose šventę pratęsė Telšių rajono Viešvėnų pagrindinės mokyklos bibliotekininkė B. Pocienė, pakvietusi visus į edukacinį užsiėmimą „Džinsų džiazas“.  Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama Europos suaugusiųjų metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25-ių metų sukakčiai. Savaitės idėja – mokymasis vyksta visada ir visur. Anot švietimo eksperto A. M. Juozaičio „Mokymasis tęsiasi nuolat, nes jis yra toks kaip gyvenimas – einantis, čia nėra stabtelėjimų, tik su ilgesniais ar trumpesniais permąstymo laikotarpiais“. Telšių suaugusiųjų švietėjai džiaugiasi ir dėkoja Telšių apskrities laikraščio „Telšių žinios“ redakcijai už nuolatinę paramą ir sklaidą apie suaugusiųjų švietimo renginius.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas