SKUODO IR TELŠIŲ RAJONO TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA

Kadangi Telšių technologijų mokytojai buvo pasiruošę kelionei į Skuodo rajono edukcines aplinkas, tai antras sustojimas buvo  Aleksandrijoje. Juos pasitiko Aleksandrijos technologijų mokytojai–Daiva Lukošienė ir Vidmantas Mažrimas. Jie   telšiečius  supažindino su Aleksandrijos istorija ir palydėjo į Truikinų kaimą, kur 36 arų plote vietos verslininkas Virginijus Mitkus įkūrė senove dvelkiantį Žemdirbio muziejų. Verslininkas Virginijus Mitkus Telšių technologijų mokytojams pristatė gausybę istorinių eksponatų, senovinių įrengimų, prietaisų, įrankių, baldų, apyvokos reikmenų ir kalvystės amato svarbą šiandieniniame gyvenime. Manoma, kad  edukacinės aplinkos Aleksandrijos Žemdirbio muziejuje, pateikė gausybę idėjų, kaip kūrybiniame procese entuziastingas mokytojas gali panaudoti antrines žaliavas, netradicines medžiagas, kalvystės amato bei metalo plastikos subtilybes. Skuode kolegos iš Telšių lankėsi Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje ir Skuodo muziejuje. Gimnazijos technologijų mokytoja Irena Rabašauskienė pasidalino savo ilgamete darbo patirtimi, pristatė gimnazijos edukacines aplinkas, kalbėjo apie šiandieninius reikalavimus technologijų projektiniams darbams. Skuodo muziejuje svečius pasitiko rajono technologijų mokytojai. Muziejaus direktorė Aldona Ozolienė kalbėjo apie nuoširdžią muziejaus ir Skuodo rajono technologijų mokytojų bendrystę bei pristatė projektą„ Medis - mano eldija“, kuris davė pradžią laikraščio „Mūsų žodžio“ žurnalistei Laimai Sendrauskienei išleisti leidinį„ Prakalbinto medžio pėdomis“, kuriame minima, kad Skuodo rajono  technologijų mokytojai ir jų būrelio pirmininkė Laimutė Kriginienė penkis metus keliavo tautodailininko Petro Brazausko pėdomis. Skuodo rajono technologijų mokytojų metodinės grupės vardu kalbėjo bei dalinosi patirtimi rajono technologijų būrelio pirmininkė metodininkė Laimutė Kriginienė. Ji kalbėjo ir apie tai, kad šiuolaikinių, žingeidžių ir motyvuotų vaikų pamojuodamas vadovėliu prieš nosį nebesudominsi. Sėkmingas ugdymo procesas neįsivaizduojamas be moksleiviams artimos veiklos – žaidimų, įžvelgė inovacijas ir problemas, su kuriomis susiduria technologijų mokytojai ugdymo procese bei pristatė rajono technologijų mokytojų veiklas. Informacinio centro metodininkė Vita Zaborienė pasveikino visus technologijų mokytojus, pasidžiaugė ilgamečiu bendradarbiavimu, kuris motyvuoja mokytojus  inovacijoms, kūrybinėms patrauklioms darbo formoms šiuolaikinėje netradicinėje technologijų pamokoje. Teigė, kad sukaupta technologijų mokytojų sėkminga darbo patirtis tiesia kelius tolimesniam bendravimui ir naujoms paieškoms mokytojų tobulėjimui ir mokymuisi. O švietimo skyriaus vyr. specialistė Loreta Vasiliauskienė pasidžiaugė Skuodo rajono technologijų  mokytojų įdirbiu, kuris atsispindi dabar eksponuojamoje mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų parodoje „Medis mano eldija“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Džiugu, anot Vitos Zaborienės, kad Skuodo rajone yra tokių technologijų mokytojų, kaip Irena Rabašauskienė, Laimutė Kriginienė, Adelė Ancevičienė, Jurga Petrauskienė, Linas Šverys, Daiva Lukošienė, Vidmantas Mažrimas, Remigija Daukintienė, Antanas Jankauskas, kurie jau daug metų organizuoja savo ir mokinių kūrybinių darbų parodas kolegoms, visuomenei. Šiais metais paroda labai gausi, nes matomi ir kitų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybiniai darbai. Kolegos pasidžiaugė mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda, kryptinga metodinio būrelio veikla bei būrelio pirmininkės Laimutės Kriginienės iniciatyvomis, patikino, kad pasisėmė naujų idėjų, kurias parsiveš į savo mokyklas ir panaudos technologijų mokyme. Savo edukacinėmis aplinkomis vėliau stebino Mosėdis. Mosėdžio gimnazijos technologijų mokytojai –Adelė Ancevičienė, Jurga Petrauskienė, Linas Šverys dalinosi savo patirtimi, pristatė gimnazijos edukacines erdves, bei surengė ekskursiją po Mosėdžio miestelį, respublikinį Vaclovo  Into akmenų muziejų. Muziejaus specialistai papasakojo, kaip renka, kaupia, tiria, eksponuoja, restauruoja ir apsaugo įdomiausius, mokslui vertingiausius Lietuvos riedulius, atskleidžia jų gamtinę įvairovę, prigimtį ir mokslinę pažintinę reikšmę. Dviejų rajonų technologijų mokytojai kalbėjo ir apie ateities iššūkius, kad reikia siekti glaudesnių technologijų ir humanitarinių mokslų jungčių, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo sintezės, kad kiekvieną didelį pokytį reikia pradėti nuo mažo žingsnelio, kad edukacinė veikla – mokymai mokytojui leidžia pasirengti, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi, pažintinę veiklą ir, kaip pasverti įgytos patirties refleksiją, ir kad tik kokybiškai įgyvendinus visus tris etapus galima tikėtis gerų rezultatų. Smagu buvo sutikti daug kūrybingų, mielai besidalinančių patirtimi kolegų, įsitraukti į diskusijas aktualiomis temomis. Aptarti nuveikti darbai, dalintasi ir „semtasi“ patirties ugdant bei vertinant bendruosius gebėjimus. Edukacinės pamokos – susitikimai yra puiki proga susipažinti, susitikti, dalintis ir imti. Smagu buvo išgirsti kolegų idėjas, pasiūlymus pamokoms, projektams. Nuolatinė, kryptinga ir tikslinga  metodinio būrelio veikla duoda rezultatų, kuriuos pastebi ir įvertina mokyklos bendruomenė, mokyklų vadovai, kurie su pasididžiavimu pasitiko svečius savo mokyklose ir pasakojo apie  technologijų mokytojų įdirbį , ir pridėtinę vertę paįvairinant funkcionalias edukacines mokyklos erdves. Už puikią dieną, kartu praleistą laiką su kolegomis iš Telšių, atrastas naujas idėjas, sumanymus, edukacinę programą esame dėkingi Skuodo informacijos centro metodininkei Vitai Zaborienei ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio renginio organizavimo.

Skuodo rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė  Laimutė Kriginienė                                    

 

 

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas