BENDRADARBIAUJANT PAŽINTOS UGDYMO(SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS

Konferencijos dalyviai  – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai. Sulaukta 123 pedagogų iš 11 Lietuvos rajonų: Akmenės, Joniškio, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šiaulių, Šilutės ir Telšių. Konferencijos organizatoriai – Telšių lopšelis-darželis „Berželis" (direktorė Irena Daubarienė) ir Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio taryba (būrelio pirmininkė Jurgita Nagienė) bendradarbiaujant su Telšių švietimo centru ir Telšių „Džiugo" gimnazija. Konferencijos dalyvius pasveikino ir prasmingo darbo palinkėjo Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmienė, bei svetingai konferencijos dalyvius priėmusios įstaigos – Telšių „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas.

Koks pedagogas gali šiandien padėti vaikui sėkmingiau pasiruošti gyvenimui sparčiai kintančioje socialinėje aplinkoje, žinių visuomenėje? Koks svarbiausias pedagogų uždavinys ugdant XXI amžiaus vaiką? Įžvalgomis apie tai pasidalino konferencijos viešnia – privačios Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja, dr. Austėja Landsbergienė.

Jos mintys apie 7 kompetencijas, kurios būtinos XXI amžiaus vaikui, ypač aktualios šiandienos pedagogui: analitinis ir kūrybinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas; globalus mąstymas; adaptabilumas, iniciatyva, nebijojimas rizikuoti; kompiuterinis raštingumas; integralumas ir etinis sprendimų priėmimas, empatija; komunikacija; lyderystė ir komandinis darbas. Budrus, lankstus ir žingeidus pedagogas, ugdydamas šias kompetencijas, padės  vaikui sėkmingiau pasiruošti prisitaikyti prie sparčiai kintančios socialinės aplinkos ir rasti savo vietą šiandienos ir ateities visuomenėje. Po pagrindinių pranešimų, kuriuos taip pat skaitė Jurgita Nagienė – Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Irena Daubarienė – Telšių lopšelio-darželio „Berželis" direktorė, Gintarė Tervidytė – VšĮ „Penki pojūčiai" direktorė, Rūta Kairytė – Biznių mašinų kompanijos projektų vadovė, konferencijos dalyviai dirbo 3 grupėse: ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui; ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir ikimokyklinio ugdymo pagalbos mokiniui specialistų. Savo gerąja darbo patirtimi siekiant ugdyti laimingą vaiką dalijosi 7 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 9 pagalbos mokiniui specialistai dalinosi, o apie pedagogų motyvaciją ir jų profesinės ūgties stiprinimą pasisakė 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovai.

Konferencijos vedėjo – Tomo Ubarto, Telšių „Džiugo“ geografijos mokytojo metodininko, kvietimu grupių moderatoriai apibendrino kolegų išsakytas mintis ir įžvalgas apie ugdymo (si) džiaugsmo patirtis. Konferencijos dalyviai ypač pasidžiaugė galimybe išgirsti dr. Austėjos Landsbergienės požiūrį į vaikui reikalingų charakterio savybių, vertybių ir požiūrio ugdymą. Pedagogai taip pat išsivežė naujų žinių apie kolegų naudojamus inovatyvius ugdymo metodus, kūrybines veiklas, sveiko, pozityvaus, tyrinėjančio vaiko ugdymą ir kt. Konferencijos dalyviai išsiskirstė su mintimi „Laimingas ugdytojas – laimingas ugdytinis“.

Aštuonios Telšių rajono ir viena Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos paruošė stendinius pranešimus, kuriuose pristatė savo įstaigų savitumą.

Konferencijos organizatorių vardu Telšių švietimo centro direktorė Rita Vargalytė padėkojo šioms švietimo įstaigų bendruomenėms už pasidalijimą gerąja laimingo vaiko ugdymo(si) patirtimi ir  įteikė padėkos raštus.

Pranešimus skaičiusiems lektoriams taip pat įteiktos atminimo dovanėlės. Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Dalytė Jonavičienė, apibendrindama pedagogų darbą, pasidžiaugė gražiu, prasmingu bendravimo ir bendradarbiavimo renginiu, kurio metu buvo ne tik pasidalinta gerąja darbo patirtimi, bet ir įžvalgomis į XXI amžiaus ugdymą.

Telšių švietimo centro metodininkė  Nijolė Vaičekauskė

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas