„LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

Dabar“ organizavo Telšių švietimo centro, Žemaičių muziejaus „Alka“, Telšių suaugusiųjų mokyklos, Viešosios įstaigos Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Telšių muzikos mokyklos ir Telšių dailės mokyklos darbuotojai. Kokius atgarsius švietimo kontekste paliko praeityje Žemaitijoje gyvenę ir kūrę žmonės? Kokią naudą žmogui, bendruomenei, visuomenei, valstybei duoda suaugusiųjų  dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą procese?  Renginio metu prisiminta apie didžiulį garbingų žemaičių indėlį į Žemaitijos, Lietuvos švietimo sistemos formavimą, apie jų filantropinę ir savanorišką veiklą, paklojusią pamatus daugeliui mokyklų, gimnazijų, liaudies universitetų atsiradimui. Šiandien, kai suaugusiųjų švietimas bei mokymas(is) jau gana išplėtotas, dažnas suaugusysis vis tik neranda sau artimos ir patrauklios edukacinės veiklos. Gal, anot filosofo ir pedagogo Liutauro Degėsio: „Jeigu mokydamiesi išmokome tik išmokti, taip ir leidžiame gyvenimą besimokydami – apie viską, ką tik norime, tik ne apie save. Kažkas mus apgavo, nes įtikino, kad apie save galėsime pagalvoti vėliau. Išaiškės, kad mokantis – pirmiausia ir svarbiausia – yra sužinoti apie save, suprasti save ir sugalvoti, ką su savimi daryti.“ („Apatiniai išsilavinimo drabužiai. Šaltinis: https://www.15min.lt/najiena/aktualu/ konentarai/liutauras-degesys-apatiniai-issilavinimo-drabuziai-500-644795). Gal būtent šios savaitės metu, pabuvę kūrybinėse erdvėse, sutiksime savo mokytoją, išbandysime savo veiklą ir atrasime mokymosi džiaugsmą.

   Nuoširdžiai dėkojame, dalyvavusiems Savaitės atidarymo renginyje: Telšių rajono savivaldybės merui Petrui Kuizinui ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojai Daiva Tūmienei už sveikinimo žodį; Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorei Irenai Daubarienei už „Žemaitišką pasveikinimą“ (eilės Justinos Baltuonienės); Telšių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Spigėns“ vadovei Dijanai Bomblauskienei už pasveikinimą su žemaitiška daina; Kanauninkui, religijos mokslų magistrui, teologijos licenzijatui Andriejui Sabaliauskui už prasmingą ir įdomų pranešimą „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“ – žvilgsnis į Žemaitijos praeitį švietimo tikrovės kontekste“. Telšių rajono muzikos mokyklos mokytojai Ramintai Šukytei už savo, kaip besimokančiosios, sėkmės istorijos pasidalijimą ir padovanotus muzikinius kūrinius; Telšių švietimo centro direktorei Ritai Vargalytei už informatyvų pranešimą „Erasmus+“ programa suaugusiųjų švietimo sektoriuje“ ir paraginimą dalyvauti „Erasmus+“ programos KA1 (Mobilumo programa mokymosi tikslais)  –  suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektuose, teikiant paraiškas 2019 metams. Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotojai muziejinei veiklai Ingridai Vaitiekienei už geranorišką bendrystę organizuojant Savaitės atidarymo renginį; Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkei-skaitmenintojai Loretai Norvaišienei už respublikinio projekto „Telšių istorijos mozaika“ pristatymą ir renginio nuotraukas. Žemaičių muziejaus „Alka“ ekskursijų vadovei Ajidai Stančienei už edukacinės programos šeimoms „Lietuva mokosi iš praeities į ateitį“ pristatymą. Suaugusiųjų švietėjams, pristačiusiems Savaitės renginius.

Kviečiame įsijungti į Savaitės judėjimą!

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas