KUO PANAŠUS IR KUO SKIRIASI ITALIJOS IR LIETUVOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ ŠVIETIMAS

Apskritojo stalo diskusijoje „Savanorystė suaugusiųjų švietime - Europos patirtis" Centro direktorė R. Vargalytė ir metodininkė N. Vaičekauskė pasidalijo patirtimi, kurią įgijo dalyvaujant programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo KA1 projekte „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“. Telšių švietimo centro atstovės, drauge su kitais suaugusiųjų švietėjais iš Žemaitijos regiono įstaigų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą, 2018 metų spalio 14–21 d. vyko į Italiją, Siciliją. Italos mieste (Mesinos provincija) dalyvavome mokymuose, kurių tikslas – susipažinti su Italijos suaugusiųjų švietimo įvairiais būdais ir priemonėmis, keistis gerąja patirtimi bendraujant tarpusavyje bei susitikti su mažų bendruomenių atstovais/lektoriais skirtingose socialinėse ir kultūrinėse aplinkose.Visas Italijoje gyvuojančias asociacijas vienija tai, kad jos veikia savanorystės pagrindu (jų neremia valstybė). Čia susibūrę įvairaus amžiaus žmonės yra labai entuziastingi, energingi. Būtent šių dalykų – savanorystės, entuziazmo, gebėjimo vienai veiklai suburti skirtingų kartų žmones, ugdo toleranciją vieni kitiems, mažina atskirtį tarp kartų. Savanorystė ypač aktuali vykdant TAU veiklas. Čia vertinama senjorų profesinė ir gyvenimiškoji patirtis, kuria mielai dalijamasi įvairių fakultetų užsiėmimų metu. Moto – gaudamas nepamiršk ir duoti. Todėl pvz., Trečiojo amžiaus universitete Milazzo mieste (Libera Universita per la Terza Eta, LUTE, Milazzo) visa administracija (rektorius, pavaduotojai), Mokslinis komitetas, dėstytojai dirba savanoriškais pagrindais. Programas įgyvendina apie 100 skirtingų dėstytojų-savanorių, kurių dalis yra dirbančių Valstybiniame pramonės technikos institute, o kita dalis – patys TAU lankytojai. Programų dėstytojai savanoriauja ne mažiau kaip vieną valandą per savaitę ir jie džiaugiasi galėdami „įdarbinti“ savo sukauptas žinias, ir patirtį bei prasmingai praleisti laiką. Ypatinga patirtis, kur jaučiamas bendruomenės narių indėlis, kuriant ir palaikant tarpusavio pagalbos ir palaikymo ryšius. Bendruomenė yra tai, ką jaučiame tardami „mes“. Asociacijose, bendruomenėse miestelio gyventojai užsiima labai įvairia veikla: moko ir skatina žmones sportuoti, šokti, muzikuoti, vaidinti, domėtis vietos istorija ir kt. Bendruomeniškumas nedidelėje bendruomenėje yra labai svarbus.

Jis kuria gėrį, laimę, didina savivertę, puošia gyvenimą ir daro jį visavertį. Telšių TAU direktorė R. Chmieliauskienė, fakultetų dekanai taip pat pasidalijo savo mintimis ir įžvalgomis apie senjorų indėlį į viso gyvenimo mokymosi plėtojimą Telšių rajone. Diskusijos dalyviai pastebėjo, kad tiek Italijos, tiek Lietuvos senjorai domisi savo šalies istorija, sveika gyvensena, daug keliauja. Didžiųjų Lietuvos TAU skyrių studentai džiaugiasi, kad akademinė bendruomenė organizuoja senjorams paskaitas, kitas edukacines veiklas. Tuo tarpu mažesniuose Lietuvos miestuose švietimo bendruomenė vis dar vangiai dalyvauja vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime. Telšių TAU atstovai pasidžiaugė savo lektoriais-rajono pedagogais, kurie senjorams veda istorijos, užsienio kalbų, muzikos užsiėmimus. Renginio metu senjorai dainavo ir skaitė savo kūrybos eiles.Džiaugiamės, kad visi drauge galėjome padiskutuoti savanorystės tema. Mokymuose Italijoje įgyta patirtis sustiprino ir Telšių švietimo centro darbuotojus, padrąsino juos dalintis savo žiniomis su kitais, ypač su švietimo bendruomenės nariais. Norisi paskatinti pačius TAU studentus, visus rajono švietimo darbuotojus palaikyti vyresniojo amžiaus žmonių integraciją į socio-kultūrinį visuomenės gyvenimą ir prisidėti prie savanoriškos švietėjiškos veiklos, t. y., pasidalinti su senjorais savo žiniomis. Tarptautinis bendradarbiavimas, europine perspektyva paremtas požiūris į TAU misiją ir visų suaugusiųjų gyventojų švietimą, augina kiekvieno bendruomenės nario bendrąsias mokymosi visą gyvenimą kompetencijas ir sustiprina pačią bendruomenę.

Projektas finansuojamas iš programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo KA104 lėšų. Projekto koordinatorius – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Telšių švietimo centro metodininkė Nijolė Vaičkauskė

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas