ĮVYKO SKAITYMO IR DAILAUS RAŠYMO KONKURSAS

Raiškaus skaitymo ir dailaus rašymo konkursas organizuotas trečią kartą ir jau tapo tradiciniu, mokinių laukiamu. Šiame renginyje dalyvavo mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Šis konkursas buvo skirtas Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms. Trumpai buvo peržvelgta Žemaitijos istorija. Mokiniai buvo paraginti drąsiai kalbėti žemaičių tarme. Parengtuose konkurso nuostatuose buvo pasiūlyta, kad tekstų (eilėraščių) ir rašymo užduočių turinys būtų susijęs su Žemaitija, žemaičių tarme, juokavimais, linksmais atsitikimais. Tokią konkurso kryptį nulėmė tai, kad šie, 2019 metai, yra paskelbti Žemaitijos metais. Per ilgus šimtmečius Žemaitija išlaikė prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją. Renginio pradžioje vaikus nudžiugino du linksmi klounai, kurie savo šmaikštumu pralinksmino konkurso dalyvius. Vėliau jie drąsiai, raiškiai skaitė, deklamavo, gražiai, dailiai rašė. Už savo pastangas, nuoširdų pasiruošimą visi dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais, knygomis. Mokinius šiam konkursui ruošė mokyklų švietimo pagalbos specialistai (logopedai ir specialieji pedagogai).

Renginį organizavo Telšių švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT).

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas