RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Visi sutinka, kad saugumo jausmas yra vienas pagrindinių reikalavimų, siekiant užtikrinti nuoseklų asmenybės ugdymą. Kai mokykloje vyrauja saugi, sveika atmosfera, tada mokiniams žymiai lengviau kurti ir plėtoti tarpasmeninius santykius bei siekti būti asmenybe. Pozityvus ir netoleruojantis patyčių klimatas mokykloje lemia ne tik geresnius santykius, bet ir tokioje aplinkoje auga atsakingesni bei aktyvesni bendruomenės nariai, padidėja priklausymo mokyklos bendruomenei jausmas ir mokymosi efektyvumas. Konferencijos metu pranešėjai aptarė Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimo tendencijas. Regina Saveljeva, Olweus programos vyr. specialistė, pristatė šios programos įgyvendinimo Lietuvos mokyklose aktualijas, psichologė Isidora Stonienė kalbėjo apie netinkamo elgesio įtaką mokinių raidai. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos direktorė Gražina Pocienė akcentavo mokyklos administracijos ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo svarbą sėkmingam Olweus programos įgyvendinimui. Apie mokytojų bei tėvų vaidmenį kovojant su patyčiomis mokykloje kalbėjo psichologė Alvyda Beržanskienė ir kiti konferencijos pranešėjai. Antroje konferencijos dalyje Joniškio „Saulės“ mokyklos, Telšių „Džiugo“ ir Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų specialistai bei mokytojai dalijosi gerąja patirtimi vesdami atviras klasės valandėles. Jų metu konferencijos dalyviai praktiškai išbandė naujus savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo bei įgūdžių ugdymo metodus, praplėtė žinias apie informacinių technologijų panaudojimo galimybes vedant klasės valandėles. Tikimės, kad ši konferencija, subūrusi visą būrį bendraminčių, padėjo tobulinant efektyvios ugdymosi aplinkos kūrimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas bei formuoti pozityvią nuostatą į saugios mokyklos kūrimo perspektyvą.

Telšių „Džiugo“ gimnazijos psichologė Isidora Stonienė

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas