ILGALAIKĖ PARTNERYSTĖ PADEDA SIEKTI BENDRO TIKSLO

Telšių švietimo centro vykdomo projekto ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ partneris – Ibbenbiureno Liaudies švietimo aukštoji mokykla, esanti Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijos žemės Šteinfurto apskrityje, su kuria Telšių rajono savivaldybė partnerystę puoselėja jau beveik 15 metų. Šioje suaugusiųjų švietimą teikiančiojoje mokykloje spalio 15 – 18 dienomis 15 mobilumo programos dalyvių, suaugusiųjų švietėjų, iš dviejų Žemaitijos etnografinio regiono rajonų (Telšių ir Raseinių) suaugusiųjų neformalaus švietimo paslaugas teikiančių institucijų (7 - biudžetinių ir 2 - nevyriausybinių organizacijų), kvalifikacijos tobulinimo vizito metu susipažins su Vokietijos liaudies švietimo mokyklų 100-mete istorija, Ibbenbiureno Liaudies švietimo mokyklos veikla, netradicinių edukacinių erdvių panaudojimu, rinkodaros suaugusiųjų švietime ypatumais, susitiks su vietinių bendruomenių, organizacijų atstovais. Pristatydami šį projektą ypač džiaugiamės ilgalaikiais Telšių rajono savivaldybės partnerystės ryšiais su įvairių šalių miestais, jų bendruomenėmis, iš kurių galime pasimokyti, įgyti geros patirties. Ilgalaikė partnerystė stiprina institucijų, žmonių pasitikėjimą vieni kitais, padeda siekti užsibrėžto bendro tikslo ir skatina pagarba, partnerystės dvasia ir bendra atsakomybe grindžiamą komunikaciją. Šios vertybės įvardytos yra ir „Bendrajame komunikate Europos parlamentui ir tarybai“ (Briuselis, 2016-06-08). Apie svečių iš Vokietijos, Bassumo savivaldybės, vizitą galima susipažinti Telšių rajono savivaldybės socialiniame tinkle Facebook adresu: https://www.facebook.com/telsiaisavivaldybe/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBHWSBkcsV2hMPd3zQCRuSgUCNslcI5_Mmuge60_KqBBcSj7uyaEVnlsIU3Q3hbzpsNQZMLviM4Zywi

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas