Metodinė diena

Kodėl iškeltas moksleivių skaitymo ir rašymo gebėjimo klausimas? XX a. rusų psichologas Levas Vygotskis, kurį citavo dr. Rita Dukynaitė, teigia, kad kalba palaiko protinę galią, ji sukuria pagrindą visiems aukštesniems kognityviniams procesams. Todėl kalbos vaidmuo mokantis yra išskirtinis. Daktarė R.Dukynaitė akcentavo skaitymo strategijų panaudojimo visose pamokose svarbą. 

Mokytojų, dalyvavusių metodinės dienos programoje, mintys:

Danutė Ramančauskytė

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

Man labai patiko medžiaga, kurią gavau prieš vykdama į metodinę dieną. Ji buvo aiškiai pateikta, sužinojau kai ką naujo ir įdomaus. Metodinės dienos programa buvos suskirstyta į 3 sesijas.  Man, kaip bibliotekininkei, patiko metodinės dienos III sesija, kur rinkosi tik mokyklų bibliotekininkai.  Darbas vyko sklandžiai, buvo diskutuojama tiksliai metodinės dienos pavadinimo tema, šauni darbo koordinatorė Asta Morkūnienė. Kai kurios labai aktyvios ir entuziastingos kitų rajono bibliotekininkės savo "užsidegimu" įkvėpė naujiems darbams. Tikiuosi įgytas žinias naudosiu savo darbe. 

Kristina Griciuvienė

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Švietimo ministrės ir pranešėjų išsakytos mintys bei perduota metodinė informacija sustiprino turėtas žinias ir priminė apie IT naudojimo svarbą mokant šiandienos mokinių kartą. Lektoriai taip pat akcentavo, kad būtina mokiniams išaiškinti skaitymo strategijas siekiant geresnių mokinių pasiekimų.

Aurelija Šviežikienė

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Naudinga buvo pirmoji sesija - tarptautinių tyrimų rezultatai bei dabartinių mokinių mokymosi ypatumai. Antrojoje sesijoje mano grupei nepasisekė, nes gerosios praktikos pavyzdžiai buvo pristatyti labai abstrakčiai, be konkrečių pavyzdžių. Trečioji sesija buvo naudingiausia, kadangi su  kolegomis geografais labai tiksliai suformulavome, kaip šiemet sieksime mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulėjimo,  gavome labai daug naudingos medžiagos, kurią iškart po seminaro paskelbė UPC puslapyje (už tai ačiū UPC specialistui Šarūnui Gerulaičiui).

Loreta Raudytė

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Dėkoju už galimybę dalyvauti respublikinėje metodinėje dienoje, kur galėjome pajusti šiandieninę mūsų švietimo sistemos būseną, jos didžiausius rūpesčius, problemas, sužinoti aktualiausią informaciją ir bendrai visai pedagogų bendruomenei keliamus uždavinius ir mūsų dėstomajam dalykui. Man buvo svarbi antroji dalis, kurios metu išgirdau, kokią teigiamą įtaką konkrečiai Molėtų Giedraičių pagrindinės mokyklos mokinių rezultatams davė dalyvavimas IQES projekte. Bet dar svarbiau buvo išgirsti, kokioje situacijoje yra dorinis ugdymas, kokie yra pamokų vertinimai, kokios vietos silpniausios, ką galime tobulinti savo darbe. Daugiausiai įkvėpimo suteikė Dr. Giedrės Rugevičiūtės pranešimas, nes jame nebuvo murmėjimų, skundų, o tik paskatinimas, uždegimas, padrąsinimas vykdyti svarbiausią misiją mokykloje - ugdyti doras, mąstančias, visavertes asmenybes. Ypač svarbus buvo priminimas ir patiems mokytojams nuolat reflektuoti savo darbą, pamokas, gyvenimą, į tai vesti ir savo ugdytinius.

Jadvyga Martinkienė

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Didelės naudos metodinė diena neatnešė. Pagrindinio pranešimo metu paminėti skaičiai parodė, kad mūsų švietimo sistema "velkasi" gale ir būtina ją keisti. Taip pat supratau, kad mūsų mokytojų žodis nieko nelemia ( čia turiu omenyje tik mus technologus ir mūsų programas). Žinoma patiko tai, kad susitikau su kolegomis iš kitų miestų ir pasidalinome savo patirtimi.

Aurelija Ubartienė

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Supratau, kad tik mokytojai blogi, nes prastėja skaitymo įgūdžiai, blogi standartizuotų testų rezultatai, dideli skirtumai tarp mokyklų, prasta seminarų kokybė ir t.t.

1. Stiprinti skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas. 2. Mokiniai - ne „tabula rasa“. 3. Jei nesupranti sąlygos - skaityk daug kartų ir piešk, nes „Vaizdas ir žodis - dvi „kojos “, kurių dėka galime mokytis.

Rima Gintalienė

Biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos narė

Sužinojau, kad ateinančių mokslo metų tikslas skatinti visų dalykų pamokose daugiau skaityti, mokytis nagrinėti ir suvokti skaitomą tekstą, daugiau skirti užduočių raštu, kurios skatintų mokinius kūrybiškai dėstyti mintis, mažiau daryti klaidų. Šią informaciją perteiksiu rajono kolegėms biologėms. Dirbdami grupėse (kurių buvo 15), atlikome užduotis, kurias apibendrins ŠMM specialistai ir išvadas atsiųs metodinės dienos dalyviams.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas