Pažymos

2018-11-28 Telšių rajono pradinių klasių mokytojų praktinė metodinė konferencija.  Pažyma.

2018-11-22 Telšių rajono Nevarėnų pagrindinės mokyklos metodinė diena.  Pažyma.

2018-11-21  Telšių rajono l/d „Berželis“ gerosios patirties metodinė diena.  Pažyma.

2018-11-14  Telšių rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-11-09  Telšių rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. (Žemaitės gimnazijoje)  Pažyma.

2018-11-08  Telšių rajono psichologų metodinio būrelio užsiėmimas.  Pažyma.

2018-11-08  Telšių rajono bibliotekininkų metodinio būrelio renginys („Kranto“ pagrindinėje mokykloje).   Pažyma.

2018-11-08  Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-11-07  Telšių rajono šokių mokytojų būrelio gerosios patirties užsiėmimas „Disco Kalėdos 1-5 kl.“  Pažyma.

2018-11-02  Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-30 Telšių rajono spec. pedagogų-logopedų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma. 

2018-10-30 Telšių švietimo centre įvyko Telšių ir Skuodo r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-10-19  Telšių rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. (Žemaitės gimnazijoje)  Pažyma.

2018-10-17  Telšių rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-17  Telšių rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-15  Telšių rajono technologijų ir dailės mokytojų metodinių būrelių metodinis užsiėmimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-10  Telšių rajono muzikos ir šokių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-02  Telšių rajono soc. pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-09-27  Telšių r. tikybos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas.  Pažyma.

2018-09-11  Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinis užsiėmimas.  Pažyma.

2018-06-13  Telšių r. tikybos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas.  Pažyma.

2018-06-12  Telšių r. biologijos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas.  Pažyma.

2018-06-11  Metodinis užsiėmimas tema „Klasės mikroklimato įtaka bendruomenės mikroklimatui“ pristatymas.  Pažyma.

2018-06-11  Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-06-07  Telšių rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-06-07 Telšių r. bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-06-06 Telšių švietimo centre įvyko direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas.  Pažyma.

2018-06-06 Telšių švietimo centre vyko paskaita „Seksualinis smurtas prieš vaikus: kaip atpažinti ir padėti?“  Pažyma.

2018-06-06 Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio kūrybinis pleneras „Kūryba gimusi gamtoje“  Pažyma.

2018-06-05  Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinė išvyka. Pažyma.

2018-06-04  Metodinis užsiėmimas tema „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas šokių pamokose“  Pažyma.

2018-05-29  Metodinis užsiėmimas tema programos ciklo pagal programą „Kimochis“ metodiką pristatymas.  Pažyma.

2018-05-24 Telšių švietimo centre įvyko mokyklų VGK narių, švietimo pagalbos specialistų susitikimas su Dinklagės miesto (Vokietija) Kardinal-von-Galen Haus mokyklos mokytojais. Pažyma.

2018-05-16 Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje įvyko Telšių ir Skuodo r. matematikos mokytojų gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-05-15 Telšių švietimo centre vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2018-05-18 Telšių r. tikybos mokytojų išvyka į Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Pažyma.

2018-05-14 Telšių rajono psichologų metodinio būrelio išvyka į KLaipėdą.  Pažyma.

2018-05-10 Telšių švietimo centre įvyko direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas.    Pažyma.

2018-05-09 Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas.    Pažyma.

2018-05-09 Telšių darželyje „Mastis“ vyko atvira veikla logopedams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais.    Pažyma.

2018-05-08 Duomenų apsaugos seminaras. Seminaro medžiaga. A_dokumentas.  B_dokumentas.

2018-04-25 Telšių švietimo centre įvyko Telšių ir Jurbarko r. socialinių pedagogų gerosios patirties metodinė diena. Pažyma.

2018-04-24 Telšių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-04-19   Telšių rajono šokio mokytojų gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2018-04-11 TELŠIŲ R. ŠVIETIMO CENTRE VYKO TELŠIŲ R. PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIS PASITARIMAS, 3-4 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ OLIMPIADOS „MĄSTYK, RAŠYK, PAŽINK“ REZULTATŲ APTARIMAS IR ANALIZĖ. Pažyma.

2018-04-19  Telšių rajono psichologų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-04-11 Telšių r. švietimo centre vyko Telšių r. pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas, 3-4 klasių moksleivių olimpiados „Mąstyk, rašyk, pažink“ rezultatų aptarimas ir analizė. Pažyma.

2018-04-05 Telšių rajono tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-03-28 Telšių rajono mokyklų direktorių pavaduotojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2018-03-27 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2018-03-23  Telšių rajono psichologų metodinio būrelio užsiėmimas. Pažyma.

2018-03-23 Telšių rajono šokio mokytojų gerosios patirties užsiėmimas.    Pažyma.

2018-03-20 Telšių rajono biologijos mokytojų atviras gerosios patirties renginys „Mano žemės grožis“.  Pažyma.

2018-03-07 Telšių rajono matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-03-06 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-03-05 Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.    Pažyma.

2018-02-22 Telšių rajono psichologų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-02-21 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2018-02-20 Telšių rajono matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-02-19 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2018-02-06 Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.    Pažyma.

2018-02-06 Telšių rajono IT mokytojų gerosios patirties užsiėmimas.    Pažyma.

2018-01-31 Telšių rajono psichologų metodinio būrelio praktinis patyriminis užsiėmimas.  Pažyma.

2018-01-24 Telšių rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-01-23 Tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-01-19 Ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-01-18 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų apskrito stalo diskusija „Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymo metodai jungtinėse klasėse“. Pažyma.

2018-01-15 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2018-01-12 Telšių rajono šokių mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-01-12 Nuotraukų paroda „Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje“  Pažyma.

2018-01-10 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-01-09 Telšių rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2018-01-09 Telšių rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-01-09 Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.  

2017-12-28 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-12-19 Telšių Švietimo centre įvyko mokyklų direktorių pavaduotojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas.  Pažyma.

2017-12-19 Telšių l.-d. ,,Mastis" įvyko ikimokyklinių įstaigų direktorių metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas.  Pažyma.

2017-12-19 Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-18 Telšių rajono dailės mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-18 Telšių rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-15 Užsiėmimas tema ,,specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ Kaunatavos pagrindinės mokyklos mokytojams.   Pažyma.

2017-12-14 Telšių rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma

2017-12-14 Telšių rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma

2017-12-13 Telšių rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-12 Telšių rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-12 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-12 Telšių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-23 Telšių Naujamiesčio mokykloje įvyko respublikinė kūrybinė - mokslinė konferencija. Pažyma.

2017-12-08 Edukacinė išvyka į Šiaulius. Pažyma.

2017-12-07 Telšių rajono karjeros specialistų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-06 Telšių rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-06 Telšių muziejuje „ALKA“ vyko Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-05 Telšių rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-12-05 Telšių r. psichologų metodinio būrelio išvyka - gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-11-30 Telšių l.-d. ,,Mastis" įvyko ikimokyklinių įstaigų direktorių metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2017-11-27 Telšių švietimo centre vyko Telšių r. pradinio ugdymo pedagogų apskritojo stalo diskusija „Sukurkime vieningą 4-tos klasės mokinio pasiekimų ir vertinimo aprašą“.  Pažyma

2017-11-23 Telšių švietimo centre įvyko Telšių rajono biologijos mokytojų ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2017-11-22 Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje vyko Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinė diena.   Pažyma.

2017-11-17 Telšių rajono šokių mokytojų metodinio būrelio praktinis užsiėmimas.  Pažyma.

2017-11-16  Telšių Žemaites gimnazijoje įvyko tikybos ir etikos mokytojų apskrito stalo diskusija ,,Kam mums ta tolerancija?“  Pažyma.

2017-11-16  Telšių Švietimo centre įvyko Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus organizuota apskrito stalo diskusija ,,Kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmuo tobulinant mokyklų veiklą"   Pažyma.

2017-11-14 Telšių r. psichologų metodinio būrelio užsiėmimas. Pažyma.

2017-11-13 Telšių r. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių tarybos narių pasitarimas. Pažyma.

2017-11-09 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-10-30 Telšių r. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-10-30 Telšių r. pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-10-30 Telšių r. mokyklų bibliotekininkų kūrybinė popietė. Pažyma.

2017-10-25 Telšių r. ir Kėdainių r. soc. pedagogų gerosios patirties apskrito stalo diskusija. Pažyma.

2017-10-24 Telšių r. matematikos gerosios patirties užsiėmimas „Mokinių pažangos stebėjimas. Įsivertinimas“. Pažyma.

2017-10-17 Telšių r. technologijų mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-10-12 Telšių r. rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-10-10 Telšių r. fizikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-10-03 Telšių r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio susirinkimas Pažyma.

2017-09-27 Telšių r. chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-09-28 Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-09-28 Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-09-26 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-09-21 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-09-19 Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-09-19 Biologijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-09-19 Lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-09-14 Telšių r. muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-09-12 Telšių r. šokių mokytojų būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-09-12 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas. Pažyma.

2017-09-12 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo metodikos pristatymas. Pažyma.

2017-09-05 Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui apskrito stalo diskusija. Pažyma.

2017-06-14 Telšių r. fizikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas (Žemaitės gimnazijoje). Pažyma.

2017-06-14 Telšių r. ir Klaipėdos r. bibliotekininkų gerosios patirties apskrito stalo diskusija „Bendradarbiavimo plėtojimas tarp mokyklų bibliotekininkų“. Pažyma.

2017-06-08 Telšių r. specialiųjų pedagogų - logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2017-06-06 Telšių r. ir Jurbarko r. informacinių technologijų mokytojų gerosios patirties apskrito stalo diskusija. Pažyma.

2017-06-06 Tikybos mokytojų metodinė diena „Tobulejame bendradarbiaudami ir dalindamiesi“. Pažyma.

2017-05-31 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas „Sėkmės istorijų pristatymas“. Pažyma.

2017-05-29 Telšių r. pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-05-29 Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-05-24 Biologijos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas - atranka sėkmės istorijų projektui „Mano sėkmės istorija 2017“ . Pažyma.

2017-05-23 Telšių r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2017-05-19 Pradinio ugdymo pedagogų gerosios patirties renginys - atvira pamoka vykdant projektą „Planšetė pradinukui“. Pažyma.

2017-05-17 Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodinė išvyka į Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centrą. Pažyma.

2017-05-16 Tikybos ir istorijos mokytojų metodinių būrelių užsiėmimas, skirtas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metinėms paminėti. Pažyma.

2017-05-11 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas - Pearson naujų metodologijų pristatymas. Pažyma.

2017-05-04 Skuodo ir Telšių r. technologijų mokytojų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-05-04 Telšių r. karjeros specialistų metodinio būrelio užsiėmimas - koliažų parodos (konkurso) aptarimas. Pažyma.

2017-04-27 Joniškio ir Telšių r. karjeros specialistų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2017-04-27 Lopšelio - darželio „Eglutė“ metodinė diena „Išskleiskime kūrybai sparnus“. Pažyma.

2017-04-26 Šokio mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Mokytojos I. Budginienės patirtis Pažyma.

2017-04-21 Specialiųjų pedagogų - logopedų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas, tema „Darbas su socialinės komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais“. Pažyma.

2017-04-20 „Atžalyno“ progimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2017-04-20 Piešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio apskrito stalo diskusija „Projektinės veiklos integravimas į priešmokyklinio ugdymo programą“. Pažyma.

2017-04-18 Telšių Naujamiesčio mokykloje įvyko soc. pedagogų bendras gerosios darbo patirties užsiėmimas su Plungės r. socialiniais pedagogais. Pažyma.

2017-04-13 Telšių regioniniame profesinio mokymo centre vyko viešoji konsultacija „Kaip pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus“. Pažyma.

2017-04-12 Telšių regioniniame profesinio mokymo centre įvyko profesijos mokytojų, dirbančių su AutoCAD taikomąja programa, gerosios patirties apskritojo stalo diskusija. Pažyma.

2017-04-12 Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinis pasitarimas. Olimpiados „Mąstyk, rašyk, pažink“ rezultatų aptarimas. Pažyma.

2017-04-06 „Ateities“ progimnazijoje vyko metodinė diena „Pamokos kokybė ir mokinio sėkmės sąlyčio taškai“. Pažyma.

2017-04-04 Mokyklų bibliotekininkų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-03-30 Specialiųjų pedagogų - logopedų gerosios patirties užsiėmimas.   Pažyma.

2017-03-23 Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinė diena „Šiuolaikinė mokymo(si) samprata“.   Pažyma.

2017-03-22 Biologijos mokytojų atviras gerosios patirties renginys, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti.   Pažyma.

2017-03-22 Istorijos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas „Istoriniai tekstai pamokose ir valstybinių švenčių paminėjimuose“.   Pažyma.

2017-03-21 Geografijos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas   ir fotografijų parodos „Čia Lietuva“, skirtos Žemės dienai pristatymas. Pažyma.

2017-03-16 Dailės ir technologijų mokytojų metodinių būrelių užsiėmimas.  Pažyma.

2017-03-14 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas „Psichologės R. Mickuvienės geroji patirtis“. Pažyma.

2017-03-14 Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl konkurso „Mano sėkmės istorija 2017“   Pažyma.

2017-03-09 Matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas  Pažyma.

2017-03-09 Metodinė diena „Kalbos ugdymo galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“.   Pažyma.

2017-03-08 Tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas  Pažyma.

2017-03-02 Geografijos mokytojų metodinės tarybos  ir parodos-konkurso „Čia Lietuva“ komisijos narių pasitarimas. Pažyma.

2017-03-02 Karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-02-28 Fizikos mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos užsiėmimas.   Pažyma.

2017-02-28 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas - kūrybinės dirbtuvės.   Pažyma.

2017-02-23 Spec. pedagogų ir logopedų metodinio būrelio užsiėmimas. Pažyma.

2017-02-21 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas - gerosios patirties sklaida „Psichologės I. Stonienės sėkmės istorija“. Pažyma.

2017-02-15 Tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-02-14 Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2017-02-10 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“.  Pažyma.

2017-02-10 Šokių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2017-02-06 Geografijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2017-01-17 Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas – Danutės Stasiulienės patirtis.  Pažyma.

2016-12-16 Tikybos mokytojų metodinio būrelio adventinis susitikimas.  Pažyma.

2016-12-14  Karjeros specialistų metodinio būrelio užsiėmimas – Vilniaus kolegijos diena Telšių rajone.  Pažyma.

2016-12-07  Karjeros specialistų metodinio būrelio užsiėmimas – Vilniaus kolegijos diena Telšių rajone.  Pažyma.

2017-01-31 Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2017-01-17 Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos susirinkimas.  Pažyma.

2017-02-02 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2017-01-20 Mokyklų bibliotekininkų tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2017-01-10 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas  Pažyma. 

2017-01-04 Metodinių būrelių pirmininkų popietė.  Pažyma.

2017-01-04 Muzikos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2017-01-04 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma. 

2017-01-04 Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas - apskritas stalas  „Pirmieji žingsneliai mokyklos link“ Pažyma. 

 

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas