TELŠIŲ RAJONO 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PROJEKTO „100 LEGENDŲ IR PADAVIMŲ APIE LIETUVĄ“ NUOSTATAI

2018-01-24

Projekto tikslas – stiprinti patriotiškumą, pasididžiavimo savo šalimi jausmą, kultūros paveldo puoselėjimą ir skatinti skaityti bei klausytis legendų ir padavimų apie Lietuvą. Projektas vyksta sausio 26 – vasario 28 dienomis. Pradinių klasių mokiniai skaito legendas ir padavimus Telšių rajono įstaigoms ir organizacijoms. Projekto organizatorė – Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio taryba. Jos nariai prašo priimti į svečius mažuosius skaitytojus, pasiklausyti jų skaitomų kūrinių ir drauge su vaikais prisiliesti prie Lietuvos vertybių artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventei. Tel. pasiteirauti 8 616 41 640.

Telšių rajono 1-4 klasių mokinių projekto „100 legendų ir padavimų apie Lietuvą“ nuostatai. Atidaryti Word,  PDF

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR JŲ TĖVELIŲ NUOTRAUKŲ PARODA.

2018-01-17

Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir jų tėvelių nuotraukų parodos „Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje. Ten, kur gyvena raidės“ atidarymas Telšių švietimo centre – graži ir prasminga 2018 metų, skirtų atkurtos Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti, pradžia.2017 m. pabaigoje rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai drauge su savo tėveliais gamtoje, įvairiose vietose ieškojo rašytinių simbolių.

Skaityti daugiau: IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR JŲ TĖVELIŲ NUOTRAUKŲ PARODA.

UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAI IR DAILĖS RAIŠKOS UŽSIĖMIMAI

2018-01-04

PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“ REZULTATAI.

2017-12-18

Pavasarį prasidėjęs baigėsi pedagogų keitimosi gerąja darbo patirtimi projektas „Mano sėkmės istorija 2017“. Pirmajame etape metodiniai būreliai atrinko 16 sėkmės istorijų, kurias pateikė 19 pedagogų: ikimokyklinio ugdymo – 3; pradinio ugdymo – 4; įvairių dalykų mokytojai – 7; prevencinė tema – 1; jungtinė (lietuvių, pradinis ugdymas, biblioteka) -1 istorija. Antrajame etape komisija, sudaryta iš mokyklų metodinės tarybos narių, atrinko 6 sėkmės istorijas, kurios išsiskyrė savo originalumu, kūrybiškumu, atitiko Bendrąsias programas, kitus aktualius švietimą reglamentuojančius teisės aktus ir šiuolaikines ugdymo sampratas.

Šių istorijų autoriai buvo nuominuoti:

Skaityti daugiau: PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“ REZULTATAI.

MOKYMAI TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIESIEMS – IŠŠŪKIS IR GALIMYBĖS

2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais Telšių rajono suaugusieji dalyvavo mokymų programose, kurias vykdė įvairios Telšių rajono savivaldybėje veikiančios institucijos, laisvieji mokytojai, kurie teikia neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. 2017 m. gegužės mėnesį įvykęs Telšių rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimas parodė, kad mūsų rajono suaugusieji gyventojai daugiausia pageidauja mokymų, susijusių su bendrųjų kompetencijų ugdymu, ypač psichologijos – saviugdos, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdytojai atsižvelgė į tyrimo rezultatus ir suaugusiesiems pasiūlė mokymus pagal jų išsakytus pageidavimus.

Skaityti daugiau: MOKYMAI TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIESIEMS – IŠŠŪKIS IR GALIMYBĖS

ĮGYVENDINTA PROGRAMA „SKAITMENINĖS PRIEMONĖS EFEKTYVIAM IR KOKYBIŠKAM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI“

2017-12-12

   Patobulinti Telšių rajono suaugusiųjų švietėjų ir andragogų praktikų skaitmeninę kompetenciją, siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką IKT metodų ir priemonių naudojimą suaugusiųjų neformaliajame švietime, organizuojant ir vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas – pagrindinis mokymų programos ,,Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui“ tikslas, kurį gyvendino Telšių švietimo centras spalio - gruodžio mėnesiais.

Programos reikalingumas

Aiškinantis Telšių r. suaugusiųjų švietimo teikėjų ir andragogų praktikų mokymosi poreikį paaiškėjo, kad stokojama  žinių ir gebėjimų skaitmeninių technologijų srityje. Suaugusiųjų švietimo teikėjai ir andragogai praktikai norėjo  sužinoti, kaip kurti  ir adaptuoti  suaugusiųjų mokymuisi skaitmeninį turinį, kaip pasirinkti tinkamas ir laisvai prieinamas programas bei jomis naudotis,  kaip organizuoti internetinį seminarą, kaip atpažinti skaitmeninio turinio licencijas ir galimybę panaudoti skaitmeninį turinį pagal jo licencijavimą. Taip pat trūko žinių, kaip naudotis įvairiais įrankiais, interaktyviais  puslapiais ir įvairiomis programėlėmis, panaudojant informacines technologijas (planšetes, interaktyvią lentą, išmaniuosius telefonus ir kt. priemones).

Skaityti daugiau: ĮGYVENDINTA PROGRAMA „SKAITMENINĖS PRIEMONĖS EFEKTYVIAM IR KOKYBIŠKAM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI“
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas