TARPRAJONINĖ UTENOS IR TELŠIŲ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ METODINĖ DIENA

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ balandžio 28 d. organizavo metodinę dieną „Vaikų sveikatinimas, kuriant patirtines situacijas įvairiose edukacinėse erdvėse“, kurioje dalyvavo Utenos ir Telšių ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Bendradarbiavimas tarp rajonų pedagogų prasidėjo pernai, kai Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojos ugdymui ir pedagogės lankėsi Utenos lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“. Tuokart kolegės dalijosi patirtimi apie vaikų pasiekimų vertinimą. Praėjus metams pedagogės iš Utenos lopšelių-darželių „Šaltinėlis“, „Pasaka“ ir „Saulutė“ atvyko į Telšius. Pirmiausia svečiai apsilankė lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“, apžiūrėjo vidaus ir lauko erdves. Po to susitikimas vyko lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. Pranešimus skaitė Telšių lopšelių-darželių „Žemaitukas“, „Eglutė“, „Saulutė“, „Berželis“ ir „Nykštukas“ pedagogės.

Skaityti daugiau: TARPRAJONINĖ UTENOS IR TELŠIŲ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ METODINĖ DIENA

KONFERENCIJA "SAUGI APLINKA MOKINIO ASMENYBĖS AUGIMUI, BRANDAI IR UGDYMUISI"

Gegužės 4 d. Telšiuose vyko tradicinė Telšių regiono gimnazijų konferencija "Saugi aplinka mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi". Šiemet ją organizavo Telšių "Džiugo" gimnazijos bendruomenė. Pirmoje konferencijos dalyje buvo supažindinama su įstatymine baze: L. Čeledienė (ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė) pristatė Švietimo įstatymo pataisas dėl smurto ir patyčių prevencijos. Smurto prevencijos sistemos modelius; apie smurto ir patyčių įgyvendinimą mokykloje kalbėjo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus vadovė S. Kemerienė; psichologė K. Ignatavičienė patarė, kaip įgyvendinti prevencines programas, panaudojant ES lėšas.

Skaityti daugiau: KONFERENCIJA "SAUGI APLINKA MOKINIO ASMENYBĖS AUGIMUI, BRANDAI IR UGDYMUISI"

METODINĖ DIENA KRAŽIUOSE

2017 metų balandžio 12 d. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre įvyko Kelmės ir Telšių rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Mažos idėjos, dideli darbai“. Kelmės rajono dorinio ugdymo būrelio mokytojų veiklą pristatė pirmininkė Nijolė Partauskienė. Jos paruošti mokiniai parodė inscenizaciją pagal Kalno pamokslą „Palaiminti jūs...“.

Naudinga patirtimi apie įvairių metodų taikymą dorinio ugdymo pamokose ir vertybių sklaidą mokykloje dalinosi Kelmės rajono tikybos ir etikos mokytojai. Pranešimą „Emocinio intelekto ugdymas dorinio ugdymo pamokose“ skaitė ir Telšių rajono etikos mokytoja, metodinio būrelio pirmininkė Vilma Žutautienė.

Skaityti daugiau: METODINĖ DIENA KRAŽIUOSE

EUROPOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI METAI

2017 metai paskelbti  Europos suaugusiųjų mokymosi metais „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos internetiniame puslapyje. Atidaryti.

KNYGŲ SKAITYMO AKCIJA „VALANDA SU KNYGA 2017“

DRAUGAUJA IR MOKYKLOS...

Visi esame patyrę ir žinome: turėti draugų ir draugauti - gera! Draugauja vaikai. Draugauja suaugę. Draugauja ir mokyklos. Telšių „Ateities“ progimnazija jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla.Nuo 1997 m. mūsų mokykla pradėjo vykdyti vaikų su negalia integravimo į bendrojo lavinimo mokyklą projektą. Tai buvo nauja veikla. Su ja atsirado ir naujų iššūkių, ir iki tol nespręstų problemų. Pamažu atsirado  ir pirmieji darbo džiaugsmai bei patirtis. Mokykla ėmė ieškoti partnerių bendrai veiklai. Norėjosi kaupti naują patirtį ir dalintis savąja. Taip gimė idėja užmegzti ryšius su Pavenčių mokykla, kuri taip pat dirbo su negalią turinčiais vaikais. Prasidėjo gražus ir prasmingas mūsų mokyklų bendravimas ir bendradarbiavimas. „Ateities“ ir Pavenčių mokyklų draugystė tęsiasi iki šiol.

Skaityti daugiau: DRAUGAUJA IR MOKYKLOS...
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas