SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

   Šių metų gegužės 24 d. Telšių švietimo centro direktorė, pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus specialistės dalyvavo metodinėje konsultacijoje dėl smurto prevencijos vykdymo mokyklose, įgyvendinant 2016 m. spalio 18 d. Švietimo įstatymo pataisas, susijusias su smurto ir patyčių prevencija, prevencinių programų vykdymu, psichologinės pagalbos nuo smurto nukentėjusiems ar smurtavusiems mokiniams, mokytojams teikimu. Šias metodines konsultacijas organizuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Konsultacijos skirtos savivaldybių administracijų švietimo padalinių, pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų, pedagogų švietimo centrų vadovams, administracijos atstovams. Telšiuose vykusioje konferencijoje taip pat dalyvavo ir aplinkinių Plungės, Mažeikių, Akmenės, Rietavo savivaldybių, pavaldžių įstaigų atstovai.

Skaityti daugiau: SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017-2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KŪRIMAS

Gegužės 25 d.Telšių švietimo centre vyko pasitarimas „Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. strateginio veiklos plano kūrimas", kurio metu buvo pristatyti tyrimo apie Telšių r. suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikį rezultatai (J.Venclovienė - Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Telšių skyriaus vedėja ir R.Balsevičienė - šios švietimo įstaigos specialistė). Tyrimo išvados ir institucijų, teikiančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi Telšių rajono savivaldybėje, SSGG (stiprybių, ir silpnybių, galimybių ir grėsmių) nustatymas dirbant šioje srityje padės sukurti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. strateginį veiklos planą. Pasitarimo dalyviams talkino ir strateginio planavimo metodiką pristatė Tomas Ubartas - Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos direktorius.

Skaityti daugiau:NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017-2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KŪRIMAS

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI TYRIME

Maloniai kviečiame dalyvauti tyrime, kurio tikslas – nustatyti Telšių rajono suaugusiųjų neformaliojo Švietimo ir tęstinio mokymosi poreikius. Prašome užpildyti anketą, kurią rasite paspaudę šią internetinę nuorodą: www.manoapklausa.lt/apklausa/907546131/  

Telšių rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimą atlieka Telšių švietimo centras bendradarbiaujant su Telšių r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi, Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Telšių skyriumi, Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešąja biblioteka.   Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

TARPRAJONINĖ UTENOS IR TELŠIŲ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ METODINĖ DIENA

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ balandžio 28 d. organizavo metodinę dieną „Vaikų sveikatinimas, kuriant patirtines situacijas įvairiose edukacinėse erdvėse“, kurioje dalyvavo Utenos ir Telšių ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Bendradarbiavimas tarp rajonų pedagogų prasidėjo pernai, kai Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojos ugdymui ir pedagogės lankėsi Utenos lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“. Tuokart kolegės dalijosi patirtimi apie vaikų pasiekimų vertinimą. Praėjus metams pedagogės iš Utenos lopšelių-darželių „Šaltinėlis“, „Pasaka“ ir „Saulutė“ atvyko į Telšius. Pirmiausia svečiai apsilankė lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“, apžiūrėjo vidaus ir lauko erdves. Po to susitikimas vyko lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. Pranešimus skaitė Telšių lopšelių-darželių „Žemaitukas“, „Eglutė“, „Saulutė“, „Berželis“ ir „Nykštukas“ pedagogės.

Skaityti daugiau: TARPRAJONINĖ UTENOS IR TELŠIŲ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ METODINĖ DIENA

KONFERENCIJA "SAUGI APLINKA MOKINIO ASMENYBĖS AUGIMUI, BRANDAI IR UGDYMUISI"

Gegužės 4 d. Telšiuose vyko tradicinė Telšių regiono gimnazijų konferencija "Saugi aplinka mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi". Šiemet ją organizavo Telšių "Džiugo" gimnazijos bendruomenė. Pirmoje konferencijos dalyje buvo supažindinama su įstatymine baze: L. Čeledienė (ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė) pristatė Švietimo įstatymo pataisas dėl smurto ir patyčių prevencijos. Smurto prevencijos sistemos modelius; apie smurto ir patyčių įgyvendinimą mokykloje kalbėjo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus vadovė S. Kemerienė; psichologė K. Ignatavičienė patarė, kaip įgyvendinti prevencines programas, panaudojant ES lėšas.

Skaityti daugiau: KONFERENCIJA "SAUGI APLINKA MOKINIO ASMENYBĖS AUGIMUI, BRANDAI IR UGDYMUISI"

METODINĖ DIENA KRAŽIUOSE

2017 metų balandžio 12 d. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre įvyko Kelmės ir Telšių rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Mažos idėjos, dideli darbai“. Kelmės rajono dorinio ugdymo būrelio mokytojų veiklą pristatė pirmininkė Nijolė Partauskienė. Jos paruošti mokiniai parodė inscenizaciją pagal Kalno pamokslą „Palaiminti jūs...“.

Naudinga patirtimi apie įvairių metodų taikymą dorinio ugdymo pamokose ir vertybių sklaidą mokykloje dalinosi Kelmės rajono tikybos ir etikos mokytojai. Pranešimą „Emocinio intelekto ugdymas dorinio ugdymo pamokose“ skaitė ir Telšių rajono etikos mokytoja, metodinio būrelio pirmininkė Vilma Žutautienė.

Skaityti daugiau: METODINĖ DIENA KRAŽIUOSE
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas