OPLICO – IŠŠŪKIŲ IR GALIMYBIŲ PROJEKTAS

2019-02-04

   Telšių švietimo centras įgyvendina 2 m. trukmės Erasmus + programos strateginių partnerysčių projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO). Projekto tikslas – didinti žinomumą apie atviros, liberalios ir tolerantiškos vietines bendruomenės kūrimą per edukacines veiklas, remiantis projekto partnerių patirtimi. Projekte dalyvauja suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai iš penkių šalių: Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos ir Lietuvos.   Plačiau.

AUGAME IR TOBULĖJAME SU PASAKA

2019-01-27

Telšių l.-d. „Berželio“ bendruomenė toliau įgyvendina 40 akad. val. ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė“ (programos vadovė direktorė I. Daubarienė). Šią savaitę įvyko penktoji programos dalis, gerosios patirties užsiėmimas ,,Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje“.

Skaityti daugiau: AUGAME IR TOBULĖJAME SU PASAKA

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS

2019-01-24

Telšių švietimo centras kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamo valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 įgyvendinime. Atidaryti.

 

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2019-01-10

Telšių švietimo centro vadovo 2018 m. veiklos ataskaita. Atidaryti.

KUO PANAŠUS IR KUO SKIRIASI ITALIJOS IR LIETUVOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ ŠVIETIMAS

2019-01-10

   Kuo panaši ir kuo skiriasi Italijos ir Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetų veikla plėtojant neformalųjį vyresniojo amžiaus žmonių švietimą? Kaip šie universitetai padeda senjorams integruotis į socio-kultūrinį visuomenės gyvenimą? Šiais ir kitais vyresniojo amžiaus žmonių neformaliojo švietimo klausimais padiskutuoti sausio 16 d. Telšių švietimo centro darbuotojai pakvietė Telšių Trečiojo amžiaus universiteto atstovus.

Skaityti daugiau: KUO PANAŠUS IR KUO SKIRIASI ITALIJOS IR LIETUVOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ ŠVIETIMAS

ANGLŲ KALBOS MOKYMAI. DAILĖS RAIŠKOS UŽSIĖMIMAI.

2019-01-10

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas