TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2019-01-10

Telšių švietimo centro vadovo 2018 m. veiklos ataskaita. Atidaryti.

KUO PANAŠUS IR KUO SKIRIASI ITALIJOS IR LIETUVOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ ŠVIETIMAS

2019-01-10

   Kuo panaši ir kuo skiriasi Italijos ir Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetų veikla plėtojant neformalųjį vyresniojo amžiaus žmonių švietimą? Kaip šie universitetai padeda senjorams integruotis į socio-kultūrinį visuomenės gyvenimą? Šiais ir kitais vyresniojo amžiaus žmonių neformaliojo švietimo klausimais padiskutuoti sausio 16 d. Telšių švietimo centro darbuotojai pakvietė Telšių Trečiojo amžiaus universiteto atstovus.

Skaityti daugiau: KUO PANAŠUS IR KUO SKIRIASI ITALIJOS IR LIETUVOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ ŠVIETIMAS

„LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

2018-11-22

Startavo 2018 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ renginiai Telšiuose.

   Kiekvienais metais Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija suburia suaugusiųjų švietėjus prasmingai savaitei, per kurią įvairios švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigos, institucijos, organizacijos atveria savo įstaigų duris dar plačiau ir visi drauge kuria mokymosi šventę. Šiais metais organizuojama, devynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė, skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Suaugusiųjų švietėjai visuose Lietuvos regionuose gyventojams siūlo daugiau nei 700 įvairių renginių. Telšių rajono suaugusiųjų švietėjai taip pat labai aktyvūs: paruošta  40 edukacinių renginių. Lapkričio 19 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ Telšių rajono suaugusiųjų mokymosi džiaugsmo šventę „Laikas mokytis.

Skaityti daugiau: „LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

NAUJAS PROJEKTAS

2018-11-21

„KITOKS” - NEREIŠKIA BLOGESNIS („Stereotipai ir mokslinė fantastika” – naujas Telšių švietimo centro projektas).  

STEREOTIPAI IR MOKSLINĖ FANTASTIKA”(Stereotypes in Hard Science Fiction/StereoSciFi       - toliau StereoSciFi”) – Telšių švietimo centro vykdomas Erasmus+ projektas, kurio tikslas padėti moksleiviams ir kitiems besimokantiesiems suprasti stereotipus ir užkirsti kelią diskriminacijai bei patyčioms, remiantis mokslinės fantastikos knygomis ir filmais. Projekto partneriai – įvairios mokyklos ir švietimo institucijos iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos. Koordinatorius – AidLearn (Portugalija).

Skaityti daugiau: NAUJAS PROJEKTAS

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

2018-11-08

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ programa. Atidaryti.

 

BENDRADARBIAUJANT PAŽINTOS UGDYMO(SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS

2018-11-02

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė: ugdymo (si) džiaugsmo patirtys", vykusi spalio 26 dieną Telšių „Džiugo" gimnazijoje, buvo skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti, atkreipiant dėmesį į pagrindinio šalies planavimo dokumento – Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ –  siekį pagerinti gyvenimo kokybės indeksą (dabar 23 vieta ES), laimės indeksą (dabar 20 vieta ES), taip pat atsižvelgiant į Švietimo įstatymo nuostatas dėl socialinių įgūdžių ir emocinio pažinimo ugdymo švietimo įstaigose stiprinimo.  Ši konferencija – Telšių lopšelio-darželio „Berželis" pedagogų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė" ir Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ilgalaikės programos „Patirtinio ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose" dalis.

Skaityti daugiau: BENDRADARBIAUJANT PAŽINTOS UGDYMO(SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas