,,Švietimo pagalba: naujovės, aktualijos“

Šių metų spalio 15 d. Telšių švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo organizuotas pasitarimas, tema ,,Švietimo pagalba: naujovės, aktualijos“, skirtas ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų (toliau – VGK) pirmininkams. Pasitarime taip pat dalyvavo Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus specialistė Daiva Marčenkovienė. Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėja Lina Vičkačkienė pasitarimo dalyvius supažindino su informacija iš LR Seime vykusios konferencijos ,,Specialiųjų poreikių (negalią) turinčių vaikų ugdymo problemos ir perspektyvos“ bei viešosios konsultacijos ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų vaidmuo didinant įtrauktį“, kurią organizavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Buvo atkreiptas dėmesys į planuojamas LR Švietimo įstatymo pataisas, susijusias su švietimo pagalba. Pasitarimo metu, taip pat buvo pristatytos ir aptartos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimo galimybės, kurias reglamentuoja 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai. Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus specialistė Daiva Marčenkovienė kalbėjo apie VGK vaidmenį ugdymo procese, buvo diskutuota mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos klausimais. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistė Vilma Lukošienė pristatė Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų, kuriuos rengia ugdymo įstaigų VGK, analizę. Pasitarimo dalyviai buvo pakviesti aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogine psichologine tarnyba, kartu spręsti su vaiko gerove susijusius klausimus ir ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, nepamiršti Dž. H. Borlando (J.H. Borland, 2005) teiginio, jog bandymas vaikus ugdyti pagal tą pačią ugdymo programą atsižvelgiant į tai, kad jie gimę tais pačiais metais, yra tas pats, kas apauti juos visus vienodo dydžio batais.

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus