Korupcijos prevencija

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIIMANT SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO.   Atidaryti.

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO 2024-2026 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA. Atidaryti.

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ PASKYRIMO.   Atidaryti.