Asmens duomenų apsauga

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS. Atidaryti.

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO. Priedas Nr. 1

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO. Priedas Nr. 2

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ.  Priedas Nr. 3