„LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

2018-11-22

Startavo 2018 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ renginiai Telšiuose.

   Kiekvienais metais Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija suburia suaugusiųjų švietėjus prasmingai savaitei, per kurią įvairios švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigos, institucijos, organizacijos atveria savo įstaigų duris dar plačiau ir visi drauge kuria mokymosi šventę. Šiais metais organizuojama, devynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė, skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Suaugusiųjų švietėjai visuose Lietuvos regionuose gyventojams siūlo daugiau nei 700 įvairių renginių. Telšių rajono suaugusiųjų švietėjai taip pat labai aktyvūs: paruošta  40 edukacinių renginių. Lapkričio 19 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ Telšių rajono suaugusiųjų mokymosi džiaugsmo šventę „Laikas mokytis.

Skaityti daugiau: „LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

NAUJAS PROJEKTAS

2018-11-21

„KITOKS” - NEREIŠKIA BLOGESNIS („Stereotipai ir mokslinė fantastika” – naujas Telšių švietimo centro projektas).  

STEREOTIPAI IR MOKSLINĖ FANTASTIKA”(Stereotypes in Hard Science Fiction/StereoSciFi       - toliau StereoSciFi”) – Telšių švietimo centro vykdomas Erasmus+ projektas, kurio tikslas padėti moksleiviams ir kitiems besimokantiesiems suprasti stereotipus ir užkirsti kelią diskriminacijai bei patyčioms, remiantis mokslinės fantastikos knygomis ir filmais. Projekto partneriai – įvairios mokyklos ir švietimo institucijos iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos. Koordinatorius – AidLearn (Portugalija).

Skaityti daugiau: NAUJAS PROJEKTAS

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

2018-11-08

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ programa. Atidaryti.

 

BENDRADARBIAUJANT PAŽINTOS UGDYMO(SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS

2018-11-02

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė: ugdymo (si) džiaugsmo patirtys", vykusi spalio 26 dieną Telšių „Džiugo" gimnazijoje, buvo skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti, atkreipiant dėmesį į pagrindinio šalies planavimo dokumento – Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ –  siekį pagerinti gyvenimo kokybės indeksą (dabar 23 vieta ES), laimės indeksą (dabar 20 vieta ES), taip pat atsižvelgiant į Švietimo įstatymo nuostatas dėl socialinių įgūdžių ir emocinio pažinimo ugdymo švietimo įstaigose stiprinimo.  Ši konferencija – Telšių lopšelio-darželio „Berželis" pedagogų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė" ir Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ilgalaikės programos „Patirtinio ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose" dalis.

Skaityti daugiau: BENDRADARBIAUJANT PAŽINTOS UGDYMO(SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS

NAUJIENA MOKYKLOMS – SPECIALIEJI MODULIAI AUKŠTESNIŲJŲ GEBĖJIMŲ TURINTIEMS VAIKAMS

2018-10-23

   Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinant ES projektą ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001), pristato specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams (toliau – moduliai). Kviečiame naudotis Centro internetinės svetainės www.sppc.lt IŠTEKLIŲ BANKE patalpintais MOKYTOJO ir MOKINIO modulių aplankais.

Skaityti daugiau: NAUJIENA MOKYKLOMS – SPECIALIEJI MODULIAI AUKŠTESNIŲJŲ GEBĖJIMŲ TURINTIEMS VAIKAMS

RESPUBLIKINĖ METODINĖ - PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2018-10-12

Respublikinės metodinės - praktinės konferencijos programa. Atidaryti.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas