Naujienos

Dainų dainelė

LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO „DAINŲ DAINELĖ“ RAJONO ETAPAS TELŠIŲ ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRE

2022 m. sausio 6 dieną Telšių Žemaitės dramos teatre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono etapas. Konkursas Lietuvoje organizuojamas nuo 1974 metų, į profesionalaus muzikanto kelią atvedė ne vieną, šiandien puikiai pažįstamą, atlikėją. Šias metais konkurse dalyvavo du vokaliniai ansambliai, 11 solistų. Jaunuosius atlikėjus konkursui ruošė…

SKELBIAMA ATRANKA KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Telšių švietimo centras skelbia atranką karjeros specialisto pareigoms užimti. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas. Darbo krūvis: 1 etatas (priimamas 1 asmuo). Darbo užmokesčio koeficientas: 7.91…
Kuriame Lietuvos ateitį

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai…
Telšių švietimo centras

Projektas-nuotraukų paroda „Herbas vaikų akimis“

Minėdami Telšių miesto 230 metų sukaktį, Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelio taryba organizavo projektą-nuotraukų parodą „Herbas vaikų akimis“. Projektu buvo siekiama skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus pažinti savo kraštą, stiprinti tautinio tapatumo, bendrumo jausmą, atliekant kūrybinį darbą-kuriant savo miesto/vietovės herbą.   Telšių švietimo centras –…
Telšiai

Efektyvaus bendravimo ir konfliktinių situacijų valdymo kompetencijų tobulinimas

Telšių rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų bei Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus, seniūnijų darbuotojai dalyvavo mokymuose, kurių metu patobulino efektyvaus bendravimo ir konfliktinių situacijų valdymo kompetencijas. Mokymai finansuojami projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-81-0004 lėšomis. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Telšių rajono savivaldybės biudžeto…
Telšiai

KONKURSAS-PROTMŪŠIS

Telšių rajono suaugusiųjų konkursas-protmūšis, skirtas Magdeburgo teisių Telšių miestui 230 metų sukakčiai paminėti Nuostatai (parsisiųsti…) Dalyvio anketa (parsisiųsti…) Registruotis galima iki 2021 m. lapkričio 18 d. Anketą siųsti į el.p. info@sctelsiai.lt     Telšių švietimo centras – tai pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. S. Daukanto g. 35, Telšiai, LT-87104…
Protmūšis

Kvietimas į konkursą-protmūšį

Mieli 3-4 ir 8 klasių moksleiviai, gruodžio 1 d. kviečiame Magdeburgo teisių suteikimo Telšių miesto 230-ųjų metinių paminėjimą. Konkurso nuostatai (parsisiųsti…).     Telšių švietimo centras – tai pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. S. Daukanto g. 35, Telšiai, LT-87104 Tel.: (8 444) 60213 Faks.: (8 444) 53445 info@sctelsiai.lt