Naujienos

Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų ugdymas – tarptautinė patirtis

Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų ugdymas – tarptautinė patirtis“

Maloniai laukiame švietimo pagalbos tarnybų, centrų atstovų, suaugusiųjų švietėjų Telšiuose! Rugpjūčio 26 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos konferencijų salėje vyks konferencija „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų ugdymas – tarptautinė patirtis“. Konferencijos pradžia – 11 val. (trukmė – 6 akademinės valandos). Organizatorius – Telšių švietimo centras. Kviečiame kolegas taip pat pasidalinti…
Metodinė diena - diskusija

Metodinė diena – diskusija

2022 m. birželio 14 diena PPT specialistai dalyvavo metodinėje dienoje – diskusijoje Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, kur susitiko su kolegomis iš pedagoginės psichologinės tarnybos. Susitikimo metu buvo aptartos įtraukiojo ugdymo švietimo įstaigose aktualijos, patiriami iššūkiai bei sprendimų galimybės, pasidalinta gerąja patirtimi. Bendradarbiavimas suteikia galimybę įgyti naujų žinių ir…
Ateities profesiją renkuosi šiandien

Ateities profesiją renkuosi šiandien

Vis dažniau iškyla klausimas, nuo ko priklauso mokinių profesinio kelio pasirinkimas? Verslo atstovai sunerimę, nes darbdaviai nesulaukia  reikalingų specialistų. Užimtumo tarnybos duomenimis, Telšių apskrityje jau dabar labai trūksta elektros inžinerijos technikų, chemijos, mechanikos ir statybos inžinierių. Kas lemtų jauno žmogaus apsisprendimą pirmuosius karjeros žingsnius žengti pasirenkant paklausių profesijų studijas arba…
Mokymai

Žaidybinimo metodų integravimo galimybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo veiklose

Telšių švietimo centre gegužės 9–30 dienomis vyko mokymai „Žaidybinimas suaugusiųjų mokyme(si)“, kuriuose dalyvavo Telšių rajono suaugusiųjų švietėjai iš 6-ių neformalųjį suaugusiųjų švietimą rajone teikiančių įstaigų ir 4 laisvieji mokytojai, užsienio kalbos mokymų suaugusiesiems lektoriai. 12-os akademinių valandų mokymų programą parengė ir mokymus vedė anglų kalbos vyresn. mokytoja, lektorė, andragogė praktikė…

Šalies mokyklos rengiasi didžiuliam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų visavertei įtraukčiai

Pakoreguotame Švietimo įstatyme įteisinta, kad nuo 2024 metų visos bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Sprendimą, kokioje mokykloje – bendrojo ugdymo ar specialiojoje, – ugdyti vaiką priims tėvai, konsultuodamiesi su savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Plėtojant įtraukties procesus švietime svarbus vaidmuo tenka pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui.…
Konferencija „Skaitmeninės žaliosios inovacijos“

Patirtis tarptautinėje konferencijoje „Skaitmeninės žaliosios inovacijos“

Gegužės 3–7 dienomis dirbantys su jaunimu praktikai, verslo bei formaliojo ir neformaliojo švietimo sektoriaus atstovai iš šešiolikos Europos šalių rinkosi į konferenciją „Skaitmeninės žaliosios inovacijos“. Tarptautinę konferenciją Kipre Limasolio mieste organizavo Erazmus+ Kipro nacionalinė agentūra ir SALTO-YOUTH išteklių centrai. Renginys – „Youth@Work“ partnerystės dalis, kartu su kitais projektais sprendžianti jaunimo…

Parengtos ,,Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“

Parengtos ,,Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“. Elgesio ar/ir emocijų sutrikimus turintiems mokiniams Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniams…

Elektroniniai leidiniai į pagalbą mokytojui, švietimo pagalbos specialistams

Pasirodė  trylikos elektroninių leidinių serija, skirta padėti mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams geriau suprasti ir pažinti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, jų poreikius, atrasti tinkamiausius pagalbos būdus ir priemones. Leidiniuose aptariama daug įvairių temų: mokytojų bendradarbiavimas su mokinių tėvais, individualaus pagalbos plano rengimas, žaidimo, komunikacijos įgūdžių ugdymas, lytiškumo ugdymas ir…