Naujienos

Ugdymas karjerai STEAM kryptimi

Džiaugsmas, gavus dovanų, palengvėjimas, įveikus darbą, tikėjimas, kad įdėtas triūsas sugrįš su kaupu. Tokios nuotaikos lydėjo renginio dalyvius, pristačius, išklausius ir apibendrinus projekto „Ugdymas karjerai STEAM kryptimi“ atliktus darbus. Telšių švietimo centro karjeros specialistų idėja pakviesti Telšių įmones, STEAM atviros prieigos centrą ir mokyklas bendram tikslui – mokinių profesiniam veiklinimui…

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2024 m. balandžio 16 d. Pareiginės algos koeficientas nuo 1,6640 iki 1,7146 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais). Pagrindinės pareigybės funkcijos: telkti Telšių švietimo centro (toliau – Centras) bendruomenę valstybės švietimo politikos, ilgalaikių ir trumpalaikių įstaigos…
Didacta 2024: švietimo ateitis!

Didacta 2024: švietimo ateitis!

Labai džiaugiuosi, jog aš, kaip matematikos mokytoja ir kaip STEAM centro darbuotoja, vasario 19-23 dienomis lankiausi Vokietijoje, Didacta 2024 parodoje. Stažuotę organizavo Nacionalinė Švietimo Agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija“ („EdTech“). Iš Lietuvos vyko 14 NŠA darbuotojų, dėstytojų ir mokytojų. Stažuotės tikslas – susipažinti su EdTech (švietimo technologijų) kuriamomis inovacijomis,…

Konkursas Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjo pareigoms užimti

Telšių švietimo centras skelbia konkursą Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjo pareigoms užimti Konkurso paskelbimo data – 2024 m. kovo 4 d. Pareigybės pavadinimas – Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) vedėjas (toliau – Vedėjas) Pareigybės kodas – 1345 Pareigybės lygis – A2 Pareigybės paskirtis – Tarnybos nuostatuose numatytai…
Aukštųjų mokyklų mugė Telšiuose

Aukštųjų mokyklų mugė Telšiuose

Vasario 28 d. Telšių r. savivaldybės mokyklų gimnazistai sugūžėjo į jiems skirtą renginį „Aukštųjų mokyklų mugė Telšiai 2024“. Susirinkusiems programą pristatė studijų mugės organizatorės – Telšių švietimo centro karjeros specialistės. Telšių r. savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Lina Leinartienė pasveikino mokinius ir atvykusius svečius. Ji akcentavo tai, kad šį kartą aukštojo…
Aukštųjų mokyklų mugė Telšiai 2024

Aukštųjų mokyklų mugė Telšiai 2024

Telšių švietimo centras Telšiuose organizuoja aukštųjų mokyklų mugę. Laikas – 2024 m. vasario 28 d. 10–14 val. Vieta – Telšių sporto arena, Birutės g. 7, Telšiai Kontaktinis asmuo – Jolanta Stonienė, tel. 860629836, jolanta.stoniene@sctelsiai.lt Renginio tikslas – plėtoti mokinių karjeros kompetencijas, aktyvinti domėjimąsi būsima profesine karjera. Siekiama sukurti naudingą Telšių r.…

Gabių mokinių galimybės dalyvauti dalykinėse olimpiadose ir konkursuose Telšių rajone

Pagrindinis dalykinių olimpiadų bei konkursų organizavimo tikslas – sukurti sąlygas aukštą motyvaciją turinčių mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti. Vadovaudamasis 2024 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1548, Telšių švietimo centras jau…