Darbo užmokestis

Telšių švietimo centras
Kodas 195431261
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (vidurkiai yra skaičiuojami 1 pilnam etatui)

2020 I ketvirtis  (2020 m. balandžio 15 d.) Atidaryti

2020 II ketvirtis  (2020 m. liepos 10 d.) Atidaryti

2020 II ketvirtis  (2020 m. spalio 12 d.) Atidaryti