Akreditacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS AKREDITACIJOS. Atidaryti

AKREDITACIJOS PAŽYMĖJIMAS

AKREDITUOTŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS.   Atidaryti