Pedagoginė sistema

Telšių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų projektas-virtuali nuotraukų paroda „Rankos kuria stebuklus“, skirta tarptautinei Tolerancijos dienai.  Atidaryti.

PROJEKTO „PLANŠETĖ PRADINUKUI“ IŠBANDYTI MO IR REKOMENDACIJOS. Atidaryti.

Praktiniai emocinio intelekto ir savižinos kompetencijos ugdymo mokymai. Atidaryti
„Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo svarba darželyje. Praktinis aktyvių metodų taikymas““ Atidaryti

 PEDAGOGO IR UGDYTINIO EMOCINĖ DERMĖ (2018 – 08 mėn. / 2019-03 mėn.)

Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ Atidaryti
Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ Atidaryti
Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ Atidaryti
Ugdymosi džiaugsmo patirtys ikimokykliniame amžiuje „Augame su pasaka“ Atidaryti
„Ugdymosi džiaugsmo patirtys priešmokykliniame amžiuje“ Atidaryti
„Lėlė – ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas“ Atidaryti

RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „PEDAGOGO IR UGDYTINIO DERMĖ: UGDYMO(SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS“

,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimas ir sėkmės siekis“ Atidaryti
„Mokytojo tapatybės stiprinimas ugdymo(si) kokybės link“ Atidaryti
„Sveiko, pozityvaus, tyrinėjančio vaiko ugdymo(si) patirtys l.-d. „Berželis“ Atidaryti
„Emocinė vaiko sveikata – raktas į jo pozityvumą ir motyvaciją“ Atidaryti
„Atrandame kalbėjimo džiaugsmą, mokydamiesi kartu ir kitaip“ Atidaryti
„Inovatyvių metodų taikymas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“ Atidaryti
„Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymas Telšių l.-d. „Berželis“ bendruomenėje“ Atidaryti
Ikimokyklinis ugdymas „Saulėtekio“ pradinėje mokykloje Atidaryti
„Tegu šypsena būna tavo skėtis“ Atidaryti
„Tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is)“ Atidaryti
„Ten, kur Džiugo įmintos pėdos…“ Atidaryti
„Vaikų emocijos per įvairias veiklas netradicinėje aplinkoje“ Atidaryti
„Telšių lopšelis darželis „Žemaitukas“ – Gamtosauginis darželis“ Atidaryti

TELŠIŲ R. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ PROJEKTO „MAŽŲJŲ TYRĖJŲ PAVASARIS 2018“ KATALOGAS. Atidaryti.

PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTAS „MANO SĖKMĖS ISTORIJA“  2017 m.

 E-Twining projektas „ Learningthrough art“ (Mokymasis naudojant meną) Atidaryti
 Projektas „Sveikatos karuselė“ Atidaryti
 „Sėkmingo bendradarbiavimo su tėvais pradžia“ Atidaryti
 Projektas „Tėvai – vaikams“ Atidaryti
 Tyrinėjimo metodo taikymas pradinio ugdymo dalykuose „Tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is)“ Atidaryti
 Neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunasis reindžeris“ Atidaryti
 Projektas „ Kai nebereik mamos prašyt, o gali ir pats skaityt!“ Atidaryti
 „Projektinio mokymo(si) taikymas integruojant ugdymo turinį“ Atidaryti
 Socialinė akcija „Šv. Agotos duonos prasmė bendruomenės gyvenime“ Atidaryti
 Popamokinis renginys mokinių konferencija „Priklausomybės“ Atidaryti
 „Žvilgsnis kitaip į šventąjį raštą“ Atidaryti
 Ilgalaikis lietuvių kalbos projektas „Knyga augina asmenybę“ Atidaryti
Skaitymo projektas „ Lietuvių tautos gyvenimas tremtyje 1941–1953 m.: viltis, dvasinė stiprybė ir nepalaužiamumas remiantis R. Šepetys romanu „Tarp pilkų debesų“ Atidaryti
 Anglų kalbos projektas „Vaizdo laiškas“ į užsienį anglų kalba. Atidaryti
 „Sveikos gyvensenos ugdymas Telšių „Ateities“ progimnazijoje“ Atidaryti
„Priklausomybės“ Atidaryti

TELŠIŲ R. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAS „RAIDELIŲ MUGĖ“ Atidaryti.