Paskaitos, seminarai, kursai

PASKAITŲ, SEMINARŲ, MOKYMŲ TEMŲ SĄRAŠAS

Nr. Paskaitų temos Lektorius Auditorija, kuriai siūloma paskaita
1. Vaikų pyktis ir agresija. Kaip elgtis? Psichologo asistentė A.Beržanskienė Mokytojams ir tėvams
2. Teigiamas dėmesys, gyrimas, skatinimas Psichologo asistentė A.Beržanskienė Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių vaikų tėvams
3. Vaiko savivertė Psichologo asistentė A.Beržanskienė Tėvams
4. Vaikų  elgesio problemos Psichologo asistentė A.Beržanskienė Mokytojams ir tėvams
5. Paauglių gyvenimo ypatumai Psichologo asistentė A.Beržanskienė 5 – 6 kl. mokinių tėvams
6. Įtraukties aspektai: mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo svarba, ugdant mokinius, turinčius SUP Psichologo asistentė A. Beržanskienė Mokyklų bendruomenėms (mokytojams, tėvams)
7. Kodėl mokiniai netinkamai elgiasi? Psichologė

V.Sabeckienė

Mokytojams
8. Emocinio smurto pasekmės Psichologė V.Sabeckienė Mokytojams, tėvams
9. Kaip užauginti savarankiškus vaikus Psichologė V.Sabeckienė Tėvams
10. Ribos paaugliams Psichologė V.Sabeckienė Mokinių tėvams
11. Tėvų asmeninio pavyzdžio įtaka vaiko elgesiui ir asmenybės raidai Psichologė

V.Sabeckienė

Tėvams
12. Pozityvus drausminimas ir ribų nustatymas Psichologė

V.Sabeckienė

Tėvams
13. Natūrali ribų prigimtis Psichologė

V.Sabeckienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams
14. Padėkime vaikams susidoroti su savo jausmais Psichologė

V.Sabeckienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams
15. Mokymosi sunkumai. Kaip padėti vaikui? Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Tėvams
16. Kaip paruošti šešiametį mokyklai? Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Šešiamečių tėvams
17. Skaitymo sutrikimai (disleksija) Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, tėvams
18. Ikimokyklinio  amžiaus vaikų, turinčių SUP, atpažinimas.

 

Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokytojams
19. 1 – 2 metų vaiko raidos ypatumai Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Tėvams
20. 2 – 3 metų vaiko raidos ypatumai Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Tėvams
21. 3 – 4 metų vaiko raidos ypatumai Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Tėvams
22. 4 – 5 metų vaiko raidos ypatumai Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Tėvams
23. 5 – 6 metų vaiko raidos ypatumai Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Tėvams
24. Pirmokų adaptacija mokykloje Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Pirmokų tėvams
25. Vaikas, turintis autizmo bruožų, mokykloje Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų mokytojams, tėvams
26. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės ir emocinės raidos ypatumai Logopedė – spec. pedagogė

V.Bidvienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokytojams, tėvams
27. Logopedo pagalba ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus mikčiojantiesiems vaikams Logopedė

E.Noreikienė

Logopedams, mokytojams, tėvams
28. Sėkminga mikčiojimo valdymo programa (SSMP) paaugliams ir suaugusiems Logopedė

E.Noreikienė

Logopedams, mikčiojantiems asmenims
29. Priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimai. Jų šalinimo būdai. Logopedė

E.Noreikienė

Priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų mokytojams ir tėvams
30. Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos sutrikimai Spec. pedagogė

V. Lukošienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokytojams
31. Mokinių, turinčių SUP, pažinimas. Negalių, sutrikimų ir sunkumų

pedagoginė psichologinė charakteristika.

Spec. pedagogė

V. Lukošienė

Bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų pedagogams
32. Mokinių, turinčių SUP, ugdymas atsižvelgiant į jų poreikius. Inovatyvūs ugdymo metodai ir jų taikymas. Spec. pedagogė

V.Lukošienė

Pradinių klasių mokytojams, mokytojams dalykininkams
33. Kodėl vaikui nesiseka mokytis?

Tingi ar negali?

Spec. pedagogė

V.Lukošienė

Tėvams
34. Keiskime požiūrį į vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. Spec. pedagogė

V.Lukošienė

Pradinių klasių mokytojams, mokytojams dalykininkams
35. Tėvų išgyvenami jausmai, kai vaikui nesiseka mokytis. Spec. pedagogė

V.Lukošienė

Mokyklinio amžiaus vaikų tėvams

                                                                    

                                                                       SEMINARAI – MOKYMAI

 

 

1. Mokytojų padėjėjų kompetencijų plėtra PPT specialistės:

V. Bidvienė

V. Lukošienė

A. Beržanskienė

6 ak. val. Seminaras mokytojų padėjėjoms. Išduodami pažymėjimai
2. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programas PPT specialistai:

V. Bidvienė

V. Sabeckienė

A. Beržanskienė

L. Vičkačkienė

20 val. teoriniai ir praktiniai mokymai tėvams, auginantiems nepilnamečius vaikus, kurie yra nukreipti teismo sprendimu.

Išduodami pažymėjimai.

3. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai PPT specialistai:

V. Bidvienė

V. Lukošienė

A. Beržanskienė

V. Sabeckienė

60 ak. val. kursai (2 sesijos  3 ir 3 dienų) ikimokyklinių institucijų ir pradinių mokyklų auklėtojams, mokytojams.

Išduodami pažymėjimai.

4. Pozityvaus požiūrio formavimas ugdant mokinius, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius PPT specialistai:

V. Bidvienė

V. Lukošienė

A. Beržanskienė

V. Sabeckienė

6 ak. val. seminaras pradinių klasių, dalykų mokytojams, klasių vadovams, mokyklų vadovams

Išduodami pažymėjimai.

5. Skaitymo ir rašymo sutrikimai: intervencijos metodai ir pagalba mokiniui.

 

PPT specialistai:

V. Bidvienė

V. Lukošienė

A. Beržanskienė

V. Sabeckienė

6 ak. val.seminaras, skirtas pradinių klasių mokytojams, švietimo pagalbos specialistams.

Išduodami pažymėjimai.

6. Ankstyvosios intervencijos programa PPT specialistės:

A. Beržanskienė

J. Paulauskienė

8 val. praktiniai užsiėmimai rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (įpareigoti teismo, administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos ar savivaldybės administracijos direktoriaus). Registracija per Telšių r. visuomenės sveikatos biurą.

 

EDUKACINIAI, GRUPINIAI  UŽSIĖMIMAI VAIKAMS, MOKINIAMS

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo tema Užsiėmimą organizuoja ir veda Tikslinė grupė
1. ,,Emocinio intelekto lavinimo dirbtuvėlės“ PPT specialistės:

psichologo asistentė A. Beržanskienė

soc. pedagogė J. Paulauskienė

45 min. edukacinis užsiėmimas priešmokyklinio amžiaus vaikams
2. Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą „Tiltai“ PPT psichologė V. Sabeckienė Grupiniai užsiėmimai 7-8 klasių mokiniams
3. Paauglystė ir aš PPT psichologo asistentė

A. Beržanskienė

Grupiniai užsiėmimai 6-9 klasių mokiniams
4. Jausmai ir jų atpažinimas PPT psichologo asistentė

A. Beržanskienė

Grupiniai užsiėmimai vaikams ir paaugliams
5. Ką reiškia mylėti save? PPT psichologo asistentė

A. Beržanskienė

Grupiniai užsiėmimai 7-8 klasių mokiniams

 

 

_____________________________