Metodinė literatūra

Informacinis centras

NAUJAI GAUTOS KNYGOS.

SrautasOptimali išgyvenimo psichologija. M.Csikszentimihalyš.

Grįžtamasis ryšys. Džiaugiuosi, kad pasakei. Menas ir mokslas priimti grįžtamąjį ryšį. D.Stone, S.Heen.

Pohumanistinis ugdymas. Dekoduoti L.Duoblienė. .

Tiesiog klausykitės. Veiksmingi patarimai ir metodai, kaip išklausyti, suprasti ir bendrauti. M.Goulston.

Mokytojas strategas. Kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą. Harvey F. Silver, Richard W. Strong, Matthew J. Perini.

Lietuva. Švietimo būklės apžvalga 2018. Gera mokykla.

Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams. Sam Kaner. Bendraautoriai: L. Lind, C. Toldi, S. Fisk, D. Berger.

21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis. John C. Maxwell.

Nebijokite drausminti vaikų. Ruth Peters.

Šiuolaikinė didaktika. Gintautė Žibėnienė, Valdonė Indrašienė.

Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Dale Carnegie.

Ką gali mokytojas. L.Slušnys, D.Šukytė.
Tu gali. Verslas, santykiai, tėvystė, mokymas. Carol S.Dweck.
Darnus vadovavimas. L.Šimanskienė, E.Župerkienė.
Pradėkime nuo klausimo KODĖL. Kaip puikūs lyderiai įkvepia veikti. S.Sinek.
Naujos regionų tapatybės konstravimas. A.Augustinaitis ir kt.

Bibliotekoje esančių knygų sąrašas