Ūkio subjektų priežiūra

Telšių švietimo centras ir PPT skyrius automobilių neturi.

Ūkio subjektų priežiūra nevykdoma.