Projektų informacija

Telšių švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru dalyvavo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamo valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 įgyvendinime. Plačiau. Priedas NR.1

Projektas „Veikime kartu“ (2019 metai). Atidaryti.

VYKDYTI PROJEKTAI

2016 m.

1. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamas valstybės planavimo projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 (2014-2020);

2. Šiaurės šalių ministrų tarybos NORDPLUS ADULT programos projektas „Motyvacija augti“ (2014-2016);

3. Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos projektas „Moki žodį – randi kelią: mokymosi visą gyvenimą naudą, užsienio kalbų mokymąsi“ (2015-2016);

4. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir TŠC projekto mokymai pagal tęstinio andragogų praktinio švietimo praktinę kompetenciją tobulinimo programą „Aštuonios andragoginio meistriškumo pamokos“ (2016);

5. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektas „Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų švietimui“;

2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“;

6. Telšių švietimo centro projektas „Planšetės pradinukui“.

(1-regioninis (3 partneriai), 4-šalies (27 partneriai), 1 – tarptautinis (15 partnerių), 1 – ES SF (12 partnerių)

2017 m.

1. TSC projektas „Planšetė pradinukui“;

2. Šalies projektas „Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui“ (finansuoja ŠMM);

3. Radviliškio ŠC projektas „Būk detektyvas“ (finansuoja NVŠ fondas);

4. 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“;

5. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamas valstybės planavimo projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 (2014-2020)

6. ,,Erasmus+“ KA204 strateginės partnerystės projektas „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (2017-2019)

7. ,,Erasmus+“ KA201 inovacijų kūrimo ir keitimosi gerąja patirtimi projektas ,,Stereotipai mokslinėje fantastikoje” (2017-2019)

8. ,,Erasmus+“ KA202 strateginių partnerysčių projektas ,,Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų Europoje” (REVALUE)(2017-2019).

(1- regioninis (4 partneriai), 3-šalies (34 partneriai), 3 – tarptautiniai (16 partnerių), 1- ES SF (12 partnerių)

2018 m.

1. Edukacinė programa vaikų emocinės sveikatos stiprinimui (psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos sritis);

TSC projektas „Planšetė pradinukui“;

2. „Sveiki dantys, gerklė ir nosis – taisyklinga vaiko kalba“ (PPT projektas)

3 .Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamas valstybės planavimo projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001(2014-2020);

4. VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA projekte ,,Aš atsakingas už psichikos sveikatą“;

5.  2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“;

6. ,,Erasmus+“ KA204 strateginės partnerystės projektas „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (2017-2019);

7. ,,Erasmus+“ KA201 inovacijų kūrimo ir keitimosi gerąja patirtimi projektas ,,Stereotipai mokslinėje fantastikoje” (2017-2019);

8. ,,Erasmus+“ KA202 strateginių partnerysčių projektas ,,Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų Europoje” (REVALUE)(2017-2019);

9. ,,Erasmus+“  KA104 projektas „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ (2018).

(3 – regioniniai (11 partnerių), 2- šalies (14 partnerių), 4 – tarptautiniai (21 partneris), ES SF – 1 projektas (12 partnerių)