Ugdymas karjerai

Darbas užpildys didelę dalį tavo gyvenimo. Vienintelis būdas gerai atlikti savo darbą yra mėgti tai, ką darai. Jei to dar neradai, ieškok. Nesustok. Kai rasi, jausi tai visa širdimi. (Styvas Džobsas)

 

PASKIRTIS

Teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

 

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UŽDAVINIAI

·       Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuodami ir įgyvendindami savo karjerą;

·       Kurti metodinę-informacinę bazę bei mokyti mokyklos bendruomenę ja naudotis, vykdant ugdymą karjerai, karjeros konsultavimą ir informavimą bei profesinį veiklinimą;

·       Padėti mokiniams įvertinti darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėti koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

 

PASLAUGAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIA KARJEROS SPECIALISTĖS:

·       Asta Jokubauskienė – Telšių „Ateities“ progimnazijoje ir Telšių r. Buožėnų mokykloje-daugiafunkciniame centre ir ir „Germanto“ progimnazijoje, asta.jokubauskiene@sctelsiai.lt  

·       Eglė Karpavičienė – Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje, egle.karpaviciene@sctelsiai.lt

·       Lijana Hirzel – Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje ir Telšių r. Nevarėnų pagrindinėje mokykloje, lijana.hirzel@sctelsiai.lt

·       Jolanta Stonienė – Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje ir Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijoje, jolanta.stoniene@sctelsiai.lt

·       Rosita Gaižauskienė – Telšių Žemaitės gimnazijoje, rosita.gaizauskiene@sctelsiai.lt

·       Skaistė Žaliaduonienė – Telšių „Džiugo“ gimnazijoje ir Telšių „Kranto“ progimnazijoje, skaiste.zaliaduoniene@sctelsiai.lt