Metodinė veikla

TELŠIŲ RAJONO METODINĖ TARYBA. Atidaryti

TELŠIŲ RAJONO METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ SĄRAŠAS. Atidaryti

TELŠIŲ RAJONO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS.   Atidaryti

TELŠIŲ RAJONO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI.   Atidaryti