Baigti projektai

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamo valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 įgyvendinime. Atidaryti.

Projektas „Veikime kartu“ (2019 metai). Atidaryti.

Projektas „Planšetė pradinukui“;

Projektas „Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui“ (finansuoja ŠMM);

Projektas  „Būk detektyvas“ (finansuoja NVŠ fondas);

,,Erasmus+“ KA204 strateginės partnerystės projektas „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (2017-2019) Atidaryti

,,Erasmus+“ KA201 inovacijų kūrimo ir keitimosi gerąja patirtimi projektas ,,Stereotipai mokslinėje fantastikoje” (2017-2019). Atidaryti.

,Erasmus+“ KA202 strateginių partnerysčių projektas ,,Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų Europoje” (REVALUE)(2017-2019).  Atidaryti

„Erasmus +“ KA1 „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ (2019-2020) Atidaryti

,,Erasmus+“  KA104 projektas „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ (2018). Atidaryti

Edukacinė programa vaikų emocinės sveikatos stiprinimui (psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos sritis).

 „Sveiki dantys, gerklė ir nosis – taisyklinga vaiko kalba“ (PPT projektas)

VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA projekte ,,Aš atsakingas už psichikos sveikatą“.