Dokumentai

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.
(LR Švietimo įstatymas. 18 straipsnis)

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
Ugdymo karjerai programa

Ugdymo karjerai modelis

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose

Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas