Galimybės formalizuoti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas