Курси литовської мови

UA

Курси литовської мови для осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості

Тельшяйський освітній центр організовує курси литовської мови для громадян ЄС, Європейської організації вільної торгівлі та членів їхніх сімей, які проживають у Литві. Також для громадян третіх країн, які мають дозвіл на проживання в Литві не менше одного року.

Служба зайнятості фінансує курси литовської мови для осіб, зареєстрованих у службі зайнятості:

– для шукачів роботи

– для працюючих.

Тривалість курсу – 100 академічних годин.

Для безробітних заняття проводитимуться по 6 ак. годин (1 ак. година – 45 хвилин) на день, загалом 17 днів, тобто. тобто 3,4 тижні.

Заняття для працюючих проводитимуться з 16:30 3 акад. години 4 рази на тиждень (понеділок, вівторок, середа, четвер), всього 34 дні, т.е. 2 місяці і 2 дні.

Місце проведення: ул. S. Daukanto 35 (С. Дауканто 35), Тельшяй.

Рівень A1 (початківець) – на цьому рівні людина може розуміти та використовувати повсякденні та прості фрази. Здатний представити себе та інших, поставити та відповісти на запитання щодо особистої інформації (наприклад, де він живе, про найближче оточення, людей та майно). Може дуже просто спілкуватися, якщо співрозмовник говорить повільно, чітко. Вмію на листівці написати короткий простий текст, заповнити анкету про себе).

Рівень А2 (початківець). Курс «Основи литовської мови» призначений для тих, хто вже вивчив литовську мову і хоче покращити свої навички розуміння, спілкування, письма та читання на рівні А2. На цьому рівні людина може розуміти короткі, чітко структуровані усні та письмові тексти та часто вживані вирази на звичайні теми повсякденного життя (сімейна інформація, покупки, місцева географія, робота, дозвілля). Здатний описати своє оточення простими словами. Здатний заповнювати форми стандартних документів, писати неформальні короткі тексти (наприклад, оголошення, листи. Також здатний розуміти усний та письмовий текст, використовувати мінімальну кількість термінології обов’язків.

Довідки: моб. телефон +370 600 90 372 або ел. поштою nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

ЗАПИС НА КУРСИ ЛИТОВСЬКОЇ МОВИ:

РІВЕНЬ A1 Для безробітних:                           https://forms.gle/resk6B3rkqwTNJkc9

Початок курсів – у 2023 році 12 червня

(РІВЕНЬ A1) Для працюючих осіб (курси плануються з вересня)

(РІВЕНЬ A2) Для безробітних (курси плануються з вересня)

(РІВЕНЬ A2) Для працюючих осіб:                 https://forms.gle/vdRDqtNtQyoAe5kr9

Початок курсів – у 2023 році 12 червня

Після того, як група буде сформована, ми повідомимо всіх зареєстрованих, надіславши повідомлення на електронну пошту, вказану в реєстраційній формі поштою.

 

LT

Lietuvių kalbos kursai asmenims, registruotiems užimtumo tarnyboje

Telšių švietimo centras organizuoja lietuvių kalbos kursus ES, Europos laisvosios prekybos organizacijos piliečiams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Lietuvoje. Taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje ne trumpiau nei metus.

Užimtumo tarnyba lietuvių kalbos kursus finansuoja užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims:

  • darbo ieškantiems
  • dirbantiems žmonėms.

Kursų trukmė – 100 akademinių valandų.

Nedirbantiems asmenims pamokos vyks po 6 akademines valandas (1 akad. val. – 45 min.) per dieną, iš viso 17 dienų, t. y. 3,4 savaites.

Dirbantiems asmenims pamokos vyks nuo 16:30 val. po 3 akademines valandas 4 kartus per savaitę (Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais), iš viso 34 dienas, t. y. 2 mėnesius ir 2 dienas.

Kursų vieta: S. Daukanto g. 35, Telšiai.

A1 lygis (pradedantis vartotojas) – pasiekęs šį lygį asmuo geba suprasti ir vartoti kasdienes ir paprastas frazes. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti bei atsakyti į klausimus apie asmeninę informaciją  (pavyzdžiui, kur gyvena, apie artimiausią aplinką, žmones ir turimus daiktus). Gali bendrauti  labai paprastai, jei pašnekovas kalba lėtai, aiškiai. Geba trumpai parašyti paprastą tekstą ant atviruko, užpildyti anketą apie save).

A2 lygis (pradedantis vartotojas). Lietuvių kalbos pagrindų kursas skirtas tiems, kurie jau yra pramokę lietuvių kalbos ir nori tobulinti savo gebėjimus suprasti, kalbėti, rašyti ir skaityti A2 mokėjimo lygiu.  Pasiekęs šį lygį asmuo geba suprasti trumpus, aiškios sandaros sakytinius ir rašytinius tekstus ir dažnai vartojamus posakius įprastomis  kasdienio gyvenimo temomis (šeimos informacija, pirkimai, vietos geografija, užimtumas, laisvalaikis). Geba paprastai apibūdinti savo aplinką. Geba pildyti tipinių dokumentų formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus (pavyzdžiui, skelbimus, laiškelius. Taip pat geba suprasti sakytinį ir rašytinį tekstą, naudotis mažiausiu pareigų terminijos kiekiu.

Informacija: mob. telefonas +370 600 90 372 arba el. paštu nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

REGISTRACIJA Į LIETUVIŲ KALBOS KURSUS:

Lygis A1 – darbo ieškantiems: https://forms.gle/resk6B3rkqwTNJkc9

Kursų pradžia – 2023 m. birželio 12 d.

Lygis A1 – dirbantiems asmenims (užsiėmimai planuojami nuo rugsėjo mėn.)

Lygis A2 – darbo ieškantiems (užsiėmimai planuojami nuo rugsėjo mėn.)

Lygis A2 – dirbantiems asmenims: https://forms.gle/vdRDqtNtQyoAe5kr9

Kursų pradžia – 2023 m. birželio 12 d.

 

Susidarius grupei informuosime visus užsiregistravusius išsiųsdami žinutę registracijos formoje nurodytu el. paštu.