Проєкт «Прийом та рання інтеграція біженців з України»

UA

Проєкт «ПРИЙОМ ТА РАННЯ ІНТЕГРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ»
Проєктна діяльність:
– Табір для дітей та молоді. Детальніше…
– Надання педагогічно-психологічних консультацій та освітніх послуг

Informacija ukrainiečiams
– Волонтерський тренінг для учасників проєкту, дорослих, які працюють з біженцями від війни в Україні. Детальніше…
– Курси литовської мови (рівні A1 і A2)
– Практичні заняття розмовної литовської мови (рівні A1, A2)
– Освітні програми, спрямовані на ознайомлення з литовською історією, культурою, традиціями, фольклором та святами. Детальніше

– Програма громадянської освіти

UE

LT

Projektas „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ 

(Projektas Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstramaliosios situacijos atveju“ lėšų)

Projekto veiklos:

– Stovykla vaikams ir jaunimui. Atidaryti…;
– Pedagoginio-psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugų teikimas:

2023 m. spalio – gruodžio mėn. mokiniams(vaikams) ir jų tėvams pagal poreikį ir pageidavimą bus teikiamos individualios konsultacijos, organizuoti grupiniai užsiėmimai. Šių paslaugų tikslas – organizuoti ir teikti paslaugas švietimo pagalbos prieinamumo, mokymosi pagalbos klausimais. 

– Savanorystės mokymai projekto dalyviams, suaugusiesiems, dirbantiems su pabėgėliais nuo karo Ukrainoje. Atidaryti…;
– Lietuvių kalbos mokymai (Lygiai A1 ir A2);
– Šnekamosios lietuvių kalbos praktikumai (Lygiai A1, A2);
– Edukacinės programos, skirtos lietuvių istorijos, kultūros, tradicijų, folkloro, švenčių supažindinimui. Atidaryti…;
– Pilietinio ugdymo programa

LT