Erasmus+ „KARTU 2019“

Stendas, skirtas „Erasmus+“ KA1 suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto sklaidai ir Telšių r. suaugusiųjų švietimo populiarinimui.

2020-05-29

Maišelis-žaidimas „Ko galime mokytis kartu?“

Stalo žaidimas „Suaugusiųjų mokymosi aplinkos“

 

Straipsniai „Epale“ platformoje:

2020-05-05

„SĖKMINGAI ,,ADAPTUOTOS“ MOKYMŲ METU ĮGYTOS ŽINIOS“

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/sekmingai-adaptuotos-mokymu-metu-igytos-zinios

2020-05-04

„KURIAME APLINKĄ, KURIOJE NORIME MOKYTI IR MOKYTIS“

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/kuriame-aplinka-kurioje-norime-mokyti-ir-mokytis

2019-10-29

„ERFOLGREICHER WORKSHOP IN DEUTSCHLAND“ („Sėkmingi mokymai Vokietijoje“)

https://epale.ec.europa.eu/de/node/135433

2019-08-12

„SUSIPAŽINTI SU VOKIETIJA NE TURISTO, O ANDRAGOGO AKIMIS“

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/susipazinti-su-vokietija-ne-turisto-o-andragogo-akimis

Straipsnis regioniniame  Ibbenbiureno (Vokietija) laikraštyje:  Atidaryti

Straipsniai regioninėje spaudoje:

2020-05-08

„SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS REMIANTIS VOKIETIJOS PATIRTIMI: ĮGYTOS ŽINIOS, SUSTIPRINTA MOTYVACIJA“ („Telšių žinios“, Nr.36 (2072) Atidaryti.

2019-11-12

„SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KONSORCIUMO MOBILUMO PROJEKTAS“ („Kalvotoji Žemaitija“, Nr.87 (10199) (Priedas Nr.1)

2019-11-15

„SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KONSORCIUMO MOBILUMO PROJEKTAS“ („Telšių žinios“, Nr.90 (2025) (Priedas Nr.2)

20-oji Lietuvos suaugusiųjų mokymosi savaitė:

2019-11-26

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA RENGINYJE ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ Sklaidos aprašas.

2019-11-20

APIE EUROPINĘ PATIRTĮ DALIJOMĖS SU SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAIS IŠ ANYKŠČIŲ RAJONO. Priedas_aprašas. Projekto pristatymas.

Geroji patirtis:

VIRTUALI PARODA, SKIRTA „ERASMUS+“ KA1 SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROJEKTUI „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS REMIANTIS VOKIETIJOS PATIRTIMI“. Atidaryti

 MOKYMŲ DIENORAŠTIS. Atidaryti.
GEROSIOS PATIRTIES BANKAS MARKETINGO SRITYJE. Atidaryti.
 2019-10-28

NAUDINGA VOKIETIJOS PATIRTIS. Priedo aprašas.

2019-09-20

PROJEKTO PRISTATYMAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE: Priedas Nr.1Priedas Nr. 2

 

2019-06-01

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ. Projekto aprašas.

Sklaida konsorciumo narių internetinėse svetainėse:

 http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Suaugusiuju-svietimo-darbuotoju-konsorciumo-mobilumo-projektas

http://www.muziejusalka.lt/lt/naujienos/suaugusiuju-svietimo-darbuotoju-konsorciumo-mobilumo-projektas-15377.html

http://www.telsiusuaugusiuju.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=288:suaugusij-vietjai-lanksi-vokietijoje-ibbenbiureno-liaudies-vietimo-auktojoje-mokykloje

https://www.kpbiblioteka.lt/lt/pradzia/4895-bibliotekininku-mokymosi-vieta-vokietija

https://www.kpbiblioteka.lt/lt/naujienos/virtualios-parodos

http://www.rspt.lt/naujienos/2019/10/suaugusiuju-svietimo-darbuotoju-konsorciumo-mobilumo-projektas

http://www.rspt.lt/naujienos/projektu-naujienos/2019/08/erasmus–ka1-suaugusiuju-svieteju-bendruju-gebejimu-tobulinimas-remiantis-vokietijos-patirtimi-kartu-2019

http://www.rspt.lt/naujienos/projektu-naujienos/2020/04/kartu-2019