Erasmus+ Konsorciumas

2019-10-23

Metodinis leidinys. Atidaryti.

2019-01-10

Kuo panašus ir kuo skiriasi Italijos ir Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių švietimas.

Kuo panaši ir kuo skiriasi Italijos ir Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetų veikla plėtojant neformalųjį vyresniojo amžiaus žmonių švietimą? Kaip šie universitetai padeda senjorams integruotis į socio-kultūrinį visuomenės gyvenimą? Šiais ir kitais vyresniojo amžiaus žmonių neformaliojo švietimo klausimais padiskutuoti sausio 16 d. Telšių švietimo centro darbuotojai pakvietė Telšių Trečiojo amžiaus universiteto atstovus. Plačiau.

 

2018-12-27

Kaip kurti bendruomenės interesus atliepiančias  švietimo aplinkas?

Puikią progą mokytis  neįprastose aplinkose šių metų spalio 14–21 d. turėjo  Telšių švietimo centro direktorė R.Vargalytė ir metodininkė N.Vaičekauskė. Kartu su grupe  specialistų iš Žemaitijos regiono įstaigų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą, dalyvaudamos  mokymuose  pagal programos „Erasmus+“ projektą  „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“.Mokymų tikslas – susipažinti su Italijos suaugusiųjų įvairiais švietimo būdais ir priemonėmis, keistis gerąja patirtimi bendraujant tarpusavyje bei su mažų bendruomenių atstovais/lektoriais skirtingose socialinėse ir kultūrinėse aplinkose. Italija, kaip ir bet kuri kita Europos Sąjungos narė, kurdama suaugusiųjų mokymosi sistemą, laikosi nuolatinio mokymosi principo. Nuolatinis mokymasis apima bet kurią formalią, neformalią ir informalią asmens mokymosi veiklą, kuria siekiama pagilinti pažinimą, gebėjimus ir plėtoti asmenines, pilietines, socialines bei profesines kompetencijas. Įkurti rajoniniai suaugusiųjų mokymo centrai  (toliau – RSMC) – viešojo sektoriaus institucijos, kurios veikia tinklų principu ir skirti nuolatiniam mokymuisi. Stabilūs instituciniai centrai, išplitę teritoriškai,  sudaro galimybę  suaugusiems, o ypač – iš socialiai jautrių aplinkų, gauti mokymosi ir konsultacijų paslaugas. Už neformalųjį suaugusiųjų ugdymą atsakingos ir pelno nesiekiančios organizacijos, pavyzdžiui, asociacijos, kurios vykdo suaugusiųjų švietimą dvejomis kryptimis – suaugusiųjų rengimas darbo rinkai ir asmeninių mokymosi rezultatų siekimas. Pagrindinė neformaliojo švietimo tikslinė grupė yra moterys ir bedarbiai, ieškantys savirealizacijos galimybių dirbti ir toliau lavintis. Mokymo temos labai įvairios: psichologija, sportas, menas ir literatūra, teatras, šokis ir panašiai. Viena iš aktyviausių neformaliojo suaugusiųjų švietimo formų bendruomenėse yra Trečiojo amžiaus universitetai (toliau –TAU), kuriuose mokosi per 20 000 senjorų ir įvairios savanorystės pagrindais veikiančios asociacijos. Konsorciumo dalyviai būdami Sicilijoje lankėsi  įvairiose institucijose vykdančiose  neformąlųjį suaugusiųjų švietimą.  Kuriose susipažino su kultūriniais, socialiniais aspektais, pamatė ir pajuto bendruomeniškumą, suaugusiųjų tobulėjimą pagal kiekvieno galimybes ir poreikius. Plačiau apie jas ir jų vykdomas veiklas, patirtis galima rasti: Čia.

Visas Italijoje veikiančias suaugusiųjų švietimo  asociacijas vienija tai, kad jos veikia vedamos savanorystės idėjos (jų neremia valstybė), čia susibūrę žmonės, būdami įvairaus amžiaus (nuo paauglių iki senjorų gražiai sutaria), yra labai entuziastingi, energingi. Būtent šių dalykų – savanorystės, entuziazmo, gebėjimo vienai veiklai suburti skirtingų kartų žmones ir taip ugdyti toleranciją vieni kitiems, o ne didinti atskirtį tarp kartų – to mums labiausiai ir reikėtų pasimokyti iš italų. Mokymuose įgyta patirtis sustiprino pasitikėjimą savimi, leido suprasti, jog veikla, kuria užsiimama suaugusiųjų švietėjai, prasminga ir aktuali šiandienos švietime. Lieka konsorciumo nariams tik pritaikyti įgytą patirtį savo darbo vietose ir pasidalinti su kolegomis įgytomis žiniomis. Projektas „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ Nr. 2018-1-LT01-KA104-046858 finansuojamas iš programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo KA104  lėšų. Projekto koordinatorius – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, projekto partneriai: Mažeikių švietimo centras, Telšių švietimo centras, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras.

 

2018-10-10

Projektas „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ Atidaryti.