Erasmus+ REVALUE

2019-10-05

Rekomendacijos kompetencijų patvirtinimo strategijų tobulinimui. Lietuvių kalba. Atidaryti. Anglų kalba (Open).

2019-10-01

Projekto „Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo Europoje“ anketinės apklausos rezultatai ir rekomendacijos partnerių šalims. Atidaryti (Open)

Projekto sklaida užsienio spaudoje. Prancūzų kalba (Ouvert)

2019-10-01

,,REVALUE” GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI. Atidaryt (Open)

2018-03-28

Įdomi patirtis apie savanoriavimo metu įgytų kompetencijų patvirtinamą Olandijoje.

Turbūt neabejojame, jog žmogus, užsiimdamas savanoriška veikla, tobulėja kaip asmenybė, įgyja žinių, tobulina jau esamus įgūdžius, lavina asmeninius gebėjimus, atsakomybės, pasitikėjimo savimi jausmą, išmoksta teikti pagalbą kitiems, sprendžiant jų problemas, taip pat  savanoriaujančiam asmeniui sudaromos palankios sąlygos neformaliam mokymuisi, nes organizacijos, priimdamos savanorį „atsiveria“ ir pasikviečia jį į profesionalių darbuotojų komandą.

O kur ir kaip  savanoriavimo metu įgytos  neformalios kompetencijos yra patvirtinamos? Kaip šie procesai vyksta Olandijoje? Tai buvo vienas iš pagrindinių projekto  „Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo  Europoje“ (angl. k. ,,Recommendations for a Validation in Adult Learning in United Europe”  toliau – REVALUE)  partnerių susitikimo klausimų. Susitikimas vyko šių metų vasario mėnesį, Nijmegene, Telšių švietimo centrą atstovavo direktorė Rita Vargalytė ir metodininkė Aldona Kleivienė. Kaip teigė Nijmegeno savanorių centro (oland. k. – Vrijwilligerscentrale Nijmegen) atstovai Olandijoje, savanoriavimas yra itin populiarus.

Tarpininkavimas tarp (būsimų) savanorių ir organizacijų jau keletą metų yra svarbiausia  šio centro veikla. Tačiau aktyvi veikla vykdoma ir daugelyje kitų sričių: teikiama visokeriopa informacija ir pagalba besidomintiems savanoryste, siūloma ekspertų skatinimo platforma, siekiama atkreipti Nijmegeno ir jo apylinkių gyventojų dėmesį į savanorių darbą. Tuo pačiu metu centro dirbantieji yra pasirengę padėti verslininkams, užsiimantiems socialine veikla,  ne pelno siekiančioms organizacijoms ir savivaldybėms, tarpininkaujant  surasti savanorius tam tikrų veiklų vykdymui. Todėl „Vrijwilligerscentreale Nijmegen“ yra savanorystės centras plačiąja žodžio prasme. Savanorių centre kiekvieną dieną dirba ekspertų komanda, kurios tikslas – stiprinti ir skatinti savanorišką darbą.

Nuo įkūrimo (1980 m.) iki šių dienų Centras išaugo į didelį tinklą, kuriame dirba žmonės, turintys didelę patirtį, pasirengę atsakyti į įvairius savanorių klausimus, kartu su jais ieškantys naujų veiklos sričių, kuriantys idėjas, koncepcijas ir projektus. Savanorių atliekama veikla ir įgyjamos kompetencijos skiriasi priklausomai nuo to, kur savanoriaujama. Pasibaigus sutartam laikui savanoriams išduodami sertifikatai, paliudijantys įgytas kompetencijas, parodytą entuziazmą bei įsipareigojimų vykdymą. Kiekviena organizacija tai daro savo nuožiūra. „Vrijwilligerscentrale Nijmegen“ centras  kompetencijų  įgytų neformaliuoju būdu  patvirtinimą vykdo naudodami oficialiai pripažintą Europos dokumentą ,,Europass“ (daugiau informacijos –http://europass.lt/ ). Šiame dokumente  patvirtinama savanorio patirtis ir kompetencijos bei specialieji įgūdžiai, įgyti ir įrodyti savanoriaujant.

Europasas – tai ne tik galimybė, leidžianti suvokti geriausias savanorio savybes, bet ir puikus būdas papildyti savo CV. Kiekvienais metais gruodžio mėn. Nijmegeno savanorių  centras organizuoja didžiulį renginį  Nijmegeno savanoriams, į kurį kviečiami visi savanoriškai prisidėję prie miesto gyvenimo – nesvarbu, ar vieną kartą per metus savanoriauta, ar tai daryta kas savaitę. Šis festivalis – tai padėka visiems, savanoriškai prisidėjusiems prie Nijmegeno miesto gražinimo ir pan. Projektas ,,Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo Europoje“  Nr. 2017-1-BE01-KA202-024751 finansuojamas iš programos ,,Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų lėšų. Projekto koordinatorius – Ecole des FPS de Charleroi (Belgija) projekto partneriai: Telšių švietimo centras (Lietuva), Pučko otvoreno učiliste Zagreb (Kroatija), STICHTING EDOS (Olandija) ir  MEN (Didžioji Britanija).

PROJEKTAS „REKOMENDACIJOS DĖL SUAUGUSIŲJŲ MOKYME ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMO EUROPOJE“  Atidaryti