Galimybės formalizuoti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas

NAUDINGOS NUORODOS:

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ, SIEKIANT KVALIFIKACIJOS, VERTINIMO ORGANIZAVIMO AKTUALIJOS. 

2018-08-10

EUROPINIS VADOVAS NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO KLAUSIMAIS:

„European guidelines for validation non-formal and informal learning-2nd edition (2015)“.

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/suaugusiuju-svietimas/neformaliu-budu-igytu-kompetenciju-formalizavimas

 

 ŠALIES TEISĖS AKTAI:

2018-05-31

NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU,  VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO BENDRIEJI PRINCIPAI. Atidaryti.