Telšių švietimo centre vykdomi mokymai

UŽSIENIO KALBŲ, IKT IR DAILĖS RAIŠKOS MOKYMAI 2019 M. Atidaryti.

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR LENGVATOS.   Atidaryti.

UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO ĮSIVERTINIMO LENTELĖ PAGAL EUROPOS TARYBOS SUDARYTĄ EUROPOS KALBŲ APLANKĄ. Atidaryti.