Mugė

Kategorija: Informacija
 20141122_160242  20141122_105000  20141122_104836  20141122_123832

2014 m. lapkričio 22 d. Telšių rajono metodinių būrelių atstovai  kartu su Telšių švietimo centro darbuotojomis   dalyvavo parodoje „Mokykla 2014“.  Parodą ketvirtus metus rengia Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. Šiemet parodos akcentu buvo pasirinktas šūkis „Mokykla be sienų“. Apsilankę renginiuose mokytojai galėjo ne tik teoriškai sužinoti, kokia tai mokykla, bet ir praktiškai tai patirti. Telšių rajono mokytojai dalyvavo  nestandartinėse pamokose, diskusijose, forumuose,  meniniuose ir sveikatingumo užsiėmimuose, švietimo įstaigų prisistatymai ir pan.

Telšių švietimo centras pristatė kalbos atkodavimo metodą metodinės literatūros, mokymo priemonių mugės „Dalintis gera“ metu  „Samsung“ Galimybių klasėje.  Apie šį metodą Telšių švietimo centras sužinojo, vykdydamas  Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projektą „iTongue: mūsų daugiakalbė ateitis“. Minėto projekto savanorės  Rolanda Rimkevičienė, anglų kalbos mokytoja, Nijolė Vaičekauskė, vokiečių kalbos mokytoja ir Telšių švietimo centro direktorė Rita Vargalytė dalijosi patirtimi, kaip  veiksmingai veikia šis metodas.

Dalyvavę parodoje mokytojai teigė, kad išvyka į parodą
buvo naudinga, ir norint neatsilikti nuo naujovių būtina mokytojams kasmet apsilankyti tokiose parodose. Taip pat apgailestavo, kad parodoje pristatytoms  technologijoms, knygoms, įvairioms  mokymo priemonės  įsigyti mūsų rajono mokyklos neturi galimybės.

Susitikimas

Kategorija: Informacija
 DSCF6188  DSCF6211  DSCF6225
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lapkričio 19 d. Telšiuose ir rajono švietimo ugdymo įstaigose svečiavosi Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovai. Svečiams buvo pristatytas Telšių r. švietimo įstaigų tinklas ( Telšių rajono saviv. administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikialų skyriaus vedėja D.Mažeikienė), Švietimo centro direktorė R.Vargalytė  papasakojo apie pagalbos teikimą mokykloms bei kaip kuriamas visų lygmenų lyderystės tinklas rajone. Susitiko metu vyko aktyvios diskusijos įvairiais ugdymo klausimais, kaip pvz., apie standartizuotų testų vykdymą. Svečiai lankėsi „Džiugo“ gimnazijoje, l./d. „Mastis“, Žemaičių muziejuje „Alka“ ,kur dalyvavo edukacinėje programoje „Portretas – asmenybės atspindys“, dalyvavo ekskursijoje po Telšių miestą.

Paroda

Kategorija: Informacija
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lapkričio 17 d. Švietimo centre atidaryta A.Sirutienės (Suaugusiųjų m-klos dailės vyr. mokytoja)  ir S.Albrikienės (Žemaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) paroda „Dailės ir poezijos sintezė: apie daiktų skambesį ir žodžio džiugesį“, skirta Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Gyvybės medis“. MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI!

Centrų susitikimas

Kategorija: Informacija
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lapkričio 12 d. Telšiuose įvyko Ugdymo plėtotės centro išvažiuojamasis susitikimas su Šiaulių, Klaipėdos, Telšių apskričių švietimo centrų darbuotojais. Susitikime dalyvavo 45 atstovai iš 20-ies Švietimo centrų. UPC kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų bei Neformalaus ugdymo skyrių metodininkės pristatė: B. Rutkauskienė „Akreditutoų kvalivikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą“, R.Korenkienė „Kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimo dokumentų rengimą“, D. Šablinienė „Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso organizavimo  tvarkos aprašo projektą“. Susitikimo dalyviai diskutavo pristatytais klausimais bei dalijosi darbo patirtimi.

Susitikimas

Kategorija: Informacija
 100_6780  100_6748  100_6734  100_6732

Spalio 30 – lapkričio 2 d. Švietimo centro komanda, kurią sudarė direktorė R.Vargalytė, metodininkės A. Kleivienė ir R.Ežerskytė bei projekto savanorė N.Vaičikauskė, dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „iTongue: Mūsų daugiakalbė ateitis“ partnerių susitikime Londone (J. Karalystė). Susitikimo metu visi partneriai pristatė projekto produktus, skirtus užsienio kalbų mokymuisi, aptarė jų panaudojimo galimybes, diskutavo apie tolimesnius projekto žingsnius. Susitikimo organizatorė V.Broomes pasirūpino, kad pamatytume ne tik naktinį Londoną, bet ir galėjome pasivaikščioti po parkus, pagal Temzę, aplankyti miesto įžymybes.

Rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas

Kategorija: Informacija
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spalio 22 d. Švietimo centre vyko rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas. Pasitarime apibendrintos kūrybinės dirbtuvės/konsultacijos „Sėkmingas planavimas“ ir išrinkta nauja mokyklų metodinė taryba, kurią sudaro 6 nariai. Tai: G. Jankauskaitė (lietuvių k. metodinio būrelio pirm.), R.Nostienė (dailės metodinio būrelio pirm.), R. Klemovienė (priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirm.), V. Žutautienė (etikos metodinio būrelio pirm.), K. Kontrimas (fizikų metodinio būrelio pirm.). Tarybos veiklą kuruos metodininkė R.Ežerskytė.

Motyvacija augti

Kategorija: Renginiai

mot

„MOTYVACIJA AUGTI“ („Motivation to Grow“) – taip vadinasi naujas NORDPLUS ADULT programos pojektas, kurį nuo šio rudens vykdo Telšių švietimo centras. Projekto idėja kilo kontaktiniame seminare vykusiame 2013 m. rudenį Stokholme, kur dalyvavo įvairių institucijų atstovai iš Šiaurės ir Baltijos šalių, tarp jų ir Telšių švietimo centro atstovė Aldona Kleivienė. Kadangi visose minėtose šalyse yra pakankamai didelis jaunų žmonių nedarbo lygis, iškilo būtinybė ieškoti būdų, kaip sukurti patrauklias mokomąsias aplinkas jauniems suaugusiesiems bei palengvinti jų integravimąsi į darbo rinkas. Viena iš galimybių spręsti šią problemą – įvairių suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimas. Projekte dalyvauja 16 institucijų, atstovaujančių formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, iš Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Skirtingų institucijų dalyvavimas suteikia galimybę keistis gerąja darbo patirtimi, skleisti inovatyvias idėjas ir siekti bendro tikslo.

DSC01538nordplus_vilnius DSC01555nordplus_vilniusDSC01583nordplus_vilnius nordplus_vilnius

Skaityti toliau…

Dailės raiška pradedantiesiems

Kategorija: Informacija

Maloniai kviečiame visus, kurie dar nebandė savęs išreikšti spalvų ar linijų pagalba, bei tuos, kuriems visada knietėjo paimti į rankas pieštuką ar teptuką.

Programos turinys yra orientuotas į kūrybinio proceso teikiamą naudą – galimybę geriau save pažinti, smagiai praleisti laisvalaikį, išbandyti naujus saviraiškos būdus, ugdyti kūrybingumą. Plačiau.

SIŪLOMŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ PROGRAMŲ KATALOGAS

Kategorija: Informacija

SIŪLOMŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ PROGRAMŲ KATALOGAS (2014 -2015 m.)

Užsakymų forma.

Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras – mokomasis vizitas į Lenkiją

Kategorija: Renginiai

 

DSC_0618DSC_0626DSC_0895IMG_2790DSC_0633

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą  „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo (si) formų plėtra, II etapas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis,  š. m. rugsėjo 30 – spalio 4 d. organizavo mokomąjį vizitą į Lenkiją, skirtą Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovams.

Skaityti toliau…