Adventinė popietė

Kategorija: Nekategorizuota
IMG_7319 IMG_7381-1 PB220020
PB220023 IMG_7390 IMG_7416

Gruodžio 10 d. rajono metodinių būrelių pirmininkai rinkosi į tradicinę adventinę popietę, kurią šiais metais organizavo meninio ugdymo metodinių būrelių tarybos. Sveikinimo žodį tarė rajono savivaldybės savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja D. Mažeikienė. Popietės metu buvo renkamas gražiausias kalėdinis atvirukas, skambia daina “Ateities” pagr. m-klos mergaičių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos N.Činskienės, visus pasveikino su artėjančiomis šventėmis.

Su dideliu užsidegimu ir kūrybiškai nusiteikę popietės dalyviai, vadovaujami mokytojų J. Stulpinienės ir R.Nostienės gamino kalėdinius žaisliukus, kuriuos paskui sukabino ant netradicinės eglės.

Nuoširdžiai dėkojame meninio ugdymo būrelių pirmininkėms J. Stulpinienei, R.Nostienei, J. Valatkienei, N. Činskienei  už gerą nuotaiką ir patirtą kūrybinį džiaugsmą!

Atvirukų paroda

Kategorija: Informacija

 

DSC02716 DSC02749 DSC02733
DSC02720 DSC02757 DSC02758

Švietimo centre vyksta kalėdinių atvirukų paroda „Šv. Kalėdų belaukiant“. Jos autoriai – rajono dailės ir technologijų mokytojai bei 5-12 klasių mokiniai. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Mokytojų forumas Vliniuje

Kategorija: Informacija
   
mm11 mm12

Iš mokytojų forumo „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui artėjant‘‘ sugrįžus

2014 m. lapkričio 28d. Vilniuje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, vyko mokytojų forumas „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui artėjant‘‘, kuriame dalyvavo ir Telšių miesto mokyklų mokytojos: Gitana Piktužytė ir Aldona Norkienė (Suaugusiųjų mokykla) bei Verginija Masiliauskienė („Džiugo‘‘ gimnazija).

Pirmiausia forumo dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji pasidžiaugė, kad į renginį atvyko gausus būrys pedagogų bei aktyvių visuomenės veikėjų ir palinkėjo stiprybės ir ryžto kuriant savo valstybės ateitį.

Skaityti toliau…

Mugė

Kategorija: Informacija
 20141122_160242  20141122_105000  20141122_104836  20141122_123832

2014 m. lapkričio 22 d. Telšių rajono metodinių būrelių atstovai  kartu su Telšių švietimo centro darbuotojomis   dalyvavo parodoje „Mokykla 2014“.  Parodą ketvirtus metus rengia Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. Šiemet parodos akcentu buvo pasirinktas šūkis „Mokykla be sienų“. Apsilankę renginiuose mokytojai galėjo ne tik teoriškai sužinoti, kokia tai mokykla, bet ir praktiškai tai patirti. Telšių rajono mokytojai dalyvavo  nestandartinėse pamokose, diskusijose, forumuose,  meniniuose ir sveikatingumo užsiėmimuose, švietimo įstaigų prisistatymai ir pan.

Telšių švietimo centras pristatė kalbos atkodavimo metodą metodinės literatūros, mokymo priemonių mugės „Dalintis gera“ metu  „Samsung“ Galimybių klasėje.  Apie šį metodą Telšių švietimo centras sužinojo, vykdydamas  Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projektą „iTongue: mūsų daugiakalbė ateitis“. Minėto projekto savanorės  Rolanda Rimkevičienė, anglų kalbos mokytoja, Nijolė Vaičekauskė, vokiečių kalbos mokytoja ir Telšių švietimo centro direktorė Rita Vargalytė dalijosi patirtimi, kaip  veiksmingai veikia šis metodas.

Dalyvavę parodoje mokytojai teigė, kad išvyka į parodą
buvo naudinga, ir norint neatsilikti nuo naujovių būtina mokytojams kasmet apsilankyti tokiose parodose. Taip pat apgailestavo, kad parodoje pristatytoms  technologijoms, knygoms, įvairioms  mokymo priemonės  įsigyti mūsų rajono mokyklos neturi galimybės.

Susitikimas

Kategorija: Informacija
 DSCF6188  DSCF6211  DSCF6225
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lapkričio 19 d. Telšiuose ir rajono švietimo ugdymo įstaigose svečiavosi Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovai. Svečiams buvo pristatytas Telšių r. švietimo įstaigų tinklas ( Telšių rajono saviv. administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikialų skyriaus vedėja D.Mažeikienė), Švietimo centro direktorė R.Vargalytė  papasakojo apie pagalbos teikimą mokykloms bei kaip kuriamas visų lygmenų lyderystės tinklas rajone. Susitiko metu vyko aktyvios diskusijos įvairiais ugdymo klausimais, kaip pvz., apie standartizuotų testų vykdymą. Svečiai lankėsi „Džiugo“ gimnazijoje, l./d. „Mastis“, Žemaičių muziejuje „Alka“ ,kur dalyvavo edukacinėje programoje „Portretas – asmenybės atspindys“, dalyvavo ekskursijoje po Telšių miestą.

Paroda

Kategorija: Informacija
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lapkričio 17 d. Švietimo centre atidaryta A.Sirutienės (Suaugusiųjų m-klos dailės vyr. mokytoja)  ir S.Albrikienės (Žemaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) paroda „Dailės ir poezijos sintezė: apie daiktų skambesį ir žodžio džiugesį“, skirta Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Gyvybės medis“. MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI!

Centrų susitikimas

Kategorija: Informacija
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lapkričio 12 d. Telšiuose įvyko Ugdymo plėtotės centro išvažiuojamasis susitikimas su Šiaulių, Klaipėdos, Telšių apskričių švietimo centrų darbuotojais. Susitikime dalyvavo 45 atstovai iš 20-ies Švietimo centrų. UPC kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų bei Neformalaus ugdymo skyrių metodininkės pristatė: B. Rutkauskienė „Akreditutoų kvalivikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą“, R.Korenkienė „Kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimo dokumentų rengimą“, D. Šablinienė „Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso organizavimo  tvarkos aprašo projektą“. Susitikimo dalyviai diskutavo pristatytais klausimais bei dalijosi darbo patirtimi.

Susitikimas

Kategorija: Informacija
 100_6780  100_6748  100_6734  100_6732

Spalio 30 – lapkričio 2 d. Švietimo centro komanda, kurią sudarė direktorė R.Vargalytė, metodininkės A. Kleivienė ir R.Ežerskytė bei projekto savanorė N.Vaičikauskė, dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „iTongue: Mūsų daugiakalbė ateitis“ partnerių susitikime Londone (J. Karalystė). Susitikimo metu visi partneriai pristatė projekto produktus, skirtus užsienio kalbų mokymuisi, aptarė jų panaudojimo galimybes, diskutavo apie tolimesnius projekto žingsnius. Susitikimo organizatorė V.Broomes pasirūpino, kad pamatytume ne tik naktinį Londoną, bet ir galėjome pasivaikščioti po parkus, pagal Temzę, aplankyti miesto įžymybes.

Rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas

Kategorija: Informacija
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spalio 22 d. Švietimo centre vyko rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas. Pasitarime apibendrintos kūrybinės dirbtuvės/konsultacijos „Sėkmingas planavimas“ ir išrinkta nauja mokyklų metodinė taryba, kurią sudaro 6 nariai. Tai: G. Jankauskaitė (lietuvių k. metodinio būrelio pirm.), R.Nostienė (dailės metodinio būrelio pirm.), R. Klemovienė (priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirm.), V. Žutautienė (etikos metodinio būrelio pirm.), K. Kontrimas (fizikų metodinio būrelio pirm.). Tarybos veiklą kuruos metodininkė R.Ežerskytė.

Motyvacija augti

Kategorija: Renginiai

mot

„MOTYVACIJA AUGTI“ („Motivation to Grow“) – taip vadinasi naujas NORDPLUS ADULT programos pojektas, kurį nuo šio rudens vykdo Telšių švietimo centras. Projekto idėja kilo kontaktiniame seminare vykusiame 2013 m. rudenį Stokholme, kur dalyvavo įvairių institucijų atstovai iš Šiaurės ir Baltijos šalių, tarp jų ir Telšių švietimo centro atstovė Aldona Kleivienė. Kadangi visose minėtose šalyse yra pakankamai didelis jaunų žmonių nedarbo lygis, iškilo būtinybė ieškoti būdų, kaip sukurti patrauklias mokomąsias aplinkas jauniems suaugusiesiems bei palengvinti jų integravimąsi į darbo rinkas. Viena iš galimybių spręsti šią problemą – įvairių suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimas. Projekte dalyvauja 16 institucijų, atstovaujančių formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, iš Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Skirtingų institucijų dalyvavimas suteikia galimybę keistis gerąja darbo patirtimi, skleisti inovatyvias idėjas ir siekti bendro tikslo.

DSC01538nordplus_vilnius DSC01555nordplus_vilniusDSC01583nordplus_vilnius nordplus_vilnius

Skaityti toliau…