Įvyko antras pasitarimas dėl Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016m. veiksmų plano vykdymo.

Kategorija: Informacija

Kokias galimybes mokytis turi šiandien Telšių rajono gyventojai?

Kaip sudominti mūsų rajono gyventojus vykstančiais neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiais?

Kokia mūsų, neformalųjį švietimą rajone teikiančių švietimo įstaigų, patirtis ir galimybės dalyvauti respublikos, rajono savivaldybės finansuojamuose projektuose?

Kokios neformaliojo švietimo programos padėtų plėtoti mūsų rajono suaugusiųjų besimokančiųjų bendrąsias kompetencijas

Šiuos ir kitus klausimus apie suaugusiųjų neformalųjį švietimą Telšių rajone gegužės 17 d. nagrinėjo Telšių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai.

Dėkojame VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro darbuotojams už galimybę susipažinti su naujomis mokymo(si) erdvėmis ir už edukacinį užsiėmimą „Muilo apvelimas“. Sekantis neformalaus suaugusiųjų švietimo pasitarimas vyks Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete.

Valanda su knyga 2016

Kategorija: Nekategorizuota

„Knyga gimsta ne tada, kai ją kas sugalvoja, net ne tada, kai ją parašo, pagaliau ne tada, kai ją išspausdina ar išleidžia, o tik tada, kai ją kas perskaito“ – šia Aušros Vaičiulienės, Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinės tarybos pirmininkės, mintimi balandžio 29 d. miesto amfiteatre prasidėjo knygų skaitymo akcija „Valanda su knyga 2016 – garsiniai žymių kraštiečių ir lietuvių autorių kūrinių skaitymai“

Facebook

Skaityti toliau…

Pagrindinių mokyklų mokytojų metodinė išvyka

Kategorija: Renginiai

pav_2 pav_1

Telšių rajono pagrindinių mokyklų edukacinė išvyka į Jonavos r. Ruklos J.Stanislausko pagrindinę mokyklą

 

Formuojant  ir įgyvendinant Lietuvos švietimo politiką  svarbų vaidmenį atlieka Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija (LPMA), į kurią jungiasi švietimo įstaigos, įgyvendinančios pagrindinio ugdymo programą. Tai pagrindinės mokyklos, progimnazijos, jaunimo bei specialiosios mokyklos. Telšių rajono 6 švietimo įstaigos yra įsijungusios į šios asociacijos veiklą. Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Juškienė yra LLPMA tarybos narė.

Skaityti toliau…

Bibliotekų metai

Kategorija: Informacija

Kviečiame visas Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas aktyviai dalyvauti akcijoje „Valanda su knyga 2016“. Akcijos nuostatus rasite čia:biblioteku

Knyga

Kategorija: Informacija

Virselis

Švietimo centre galite įsigyti leidyklos „Andrena“ naują Šalvos Amonašvilio leidinį „HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS RITERIS“.

Tai knyga apie Mokytojo idealą. Ar įmanoma tapti tobulu mokytoju?

Ar kiekvienas turėtų siekti šio tikslo? Kaip suaugusiųjų abejingumas žudo vaikus? Kaip gyventi, kad mūsų žemiškoji būtis būtų įprasminta? Į visus šiuos klausimus padeda atsakyti žymus gruzinų pedagogas ir psichologas Salva Amonašvilis.

„Brangūs bičiuliai – kolegos iš nuostabiosios Lietuvos!

Kai užbaigiau rašyti šią knyga ir pradėjau redaguoti, išsigandau: sukūriau Mokytojo idealą, pavadinau jį humanistinės pedagogikos Riteriu, o aš pats – ar atitinku šį idealą? Ir turėjau save guosti sprendimu, kad nuolatos jo sieksiu. Įkūnyti savyje Mokytojo idealą, žinoma, praktiškai neįmanoma, bet nesiveržti prie jo negalima, nes švietimas vystosi vien tik mūsų veržlaus siekio dėka. Tik įsivaizduokite, kaip pasikeis švietimas, kaip jausis mūsų auklėtiniai ir mokiniai! Siūlau gyventi taip, kaip gyvena dvasios didvyriai, švietimo riteriai, kad būtų įprasminta mūsų žemiškoji būtis. Tikiu Jumis! Gerbiu Jūsų kūrybingą darbą!“

Salva Amonašvilis, 2015 gegužės 7 d.

Paroda, skirta Žemės dienai

Kategorija: Informacija

Kovo 9 d. Švietimo centro didžiojoje auditorijoje atidaryta paroda, skirta Žemės dienai. Parodos rengėjai Telšių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai. Šią bendrystę vainikavo priešmokyklinio amžiaus vaikų lipdymo darbelių parodėlė, pradinio ugdymo mokytojų metodininkių Emilijos Mušinskienės ir Laimutės Šliogerienės fotografijų paroda „Pokalbis su Žeme“. Prasmingos Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Zitos Godiliauskienės mintys apie mūsų santykį su Žeme, mokytojos Jolantos Vaitkuvienės atliekama akordeono muzika ir vokalinės grupės „Romantika“ dainos papuošė parodos atidarymo šventę.

Dėkojame parodos rengėjoms ir visoms pedagogėms, prisidėjusioms prie šios šventėms.

Facebook

 

Sprendimas

Kategorija: Informacija

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1 364 Telšių švietimo centras (toliau – Centras) paskirtas Telšių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi. Siekiama nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.

Į Centrą susirinkę Telšių rajono savivaldybės institucijų, teikiančių suaugusiųjų neformalųjį švietimą atstovai  nusprendė Centro internetinėje svetainėje kiekvieną mėnesį skelbti savo renginių planą. Tikimasi, kad ši informacija padės Telšių rajono gyventojams pasirinkti neformalaus mokymosi programas, būdus ir formas. 

Facebook

Geografijos mokytojų metodinė diena

Kategorija: Informacija

Vasario 15 d. Vincento Borisevičiaus gimnazijoje vyko Telšių r. geografijos mokytojų metodinė diena – gerosios patirties sklaida „Mokytojas – mokytojui“. Renginyje dalyvavo ne tik šiuo metu dirbantys mokytojai, bet ir mokytojai – veteranai, tai V. Arlauskienė, E. Monstienė, I. Butikienė, V. Larionova, kurie maloniai dalinosi patirtimi bei emocijomis, patirtomis nors trumpam sugrįžus į savų tarpą… Metodinio būrelio pirmininkė L. Uosytės apžvelgė būrelio veiklas bei pristatė geografijos mokomųjų priemonių parodą, gerąja darbo patirtimi dalijosi Žemaitės gimnazijos mokytoja metodininkė A. Šviežikienė. Luokės gimnazijos mokytojas S. Baliutavičius pasidalijo šviežiais įspūdžiais iš kelionės į Jungtinius Arabų Emiratus. Renginyje dalyvavo Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas A. Juška

Šokio mokytojų metodinio būrelio fotografijų paroda

Kategorija: Informacija

Šokio mokytojų metodinio būrelio fotografijų parodos „Tau, mano mieste!“ pristatymas.

Vasario mėnesį Švietimo centre vyko šokio mokytojų metodinio būrelio fotografijų paroda „Tau, mano mieste!“, o vasario 26 d. į parodos pristatymą susirinko rajono šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, turintys šokio pamokas, atvyko šokio meno veteranė J. Kneitienė. Renginio metu per fotografijas bei video filmų demonstravimą buvo aptarta metodinio būrelio veikla, pasidžiaugta pasiekimais, numatytos gairės ateičiai, skaityti trumpi pranešimai, pav.: D. Dacienė („Atžalyno pagr. mokyklos mokytoja) pademonstravo video filmą apie 1-5 klasių etnopopietę „Skrynios paslaptis“, kuri organizuojama jau trečius metus, D. Margalikė („Kranto“ progimnazijos mokytoja) priminė dainų švenčių tradicijas, E. Šilinienė („Kranto“ progimnazijos vyr. mokytoja) ir J. Eitkevičienė („Ateities“ pagr. mokyklos vyr. mokytoja) pristatė 2015 m. vykusį šokių projektą „Šok ir būk stiprus“. Metodinio būrelio pirmininkė J. Valatkienė apibendrino būrelio veiklą. Renginį papuošė Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių meninė programėlė.

Mokytojų ir bibliotekininkų metodinė diena

Kategorija: Informacijabiblio_1biblio_2


Prasmingai pradėti 2016 – Bibliotekų metai Telšių rajono mokykloje.

Vasario 11 d. Telšių „Ateities“ pagrindinėje mokykloje vyko rajono mokyklų bibliotekininkų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė „Šiandienos aktualija: kaip skatinti vaikus daugiau skaityti?“. Renginio metu 12-ka šios mokyklos pradinio ugdymo, dailės ir lietuvių kalbos mokytojų pasidalino gerąja darbo patirtimi. Pranešimuose „Skaitome ir kuriame“ (J.Vaičikauskienė) „Skaitome jaunesniam draugui“ (R.Piluckienė), „Skaitome atlikdami projektinius darbus“ (R.Kalnikė), „Skaitymo dienoraštis“ (D.Lileikienė), „Skaitome per klasės valandėles“ (A.Jokubauskienė), „Skaitome inscenizuodami būryje“ (Z.Liutkutė),  „Kaip kitaip dar esame skaitę mes? Kaip skaitėte Jūs?“ (V.Kuzienė), Skaityti toliau…