Metodinė-praktinė konferencija „Nuo uždavinio iki rezultato”

Galimybė pasikartoti primirštus dalykus, įgyti naujų žinių, išbandyti naujas ugdymo organizavimo strategijas ir mokymo metodus, išsiaiškinti kilusius klausimus, reflektuoti ir kolegialiai dalintis įgyta gerąja patirtimi – visa tai pedagogas patiria dalyvaudamas ilgalaikės profesinių kompetencijų tobulinimo programoje.

44 val. profesinių kompetencijų tobulinimo programos mokymuose „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant individualios vaiko pažangos“ dalyvavo 33 pedagogai, įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui iš 11-os Telšių rajono švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Programos veiklose, remiantis praktiniais pavyzdžiais, buvo aptariamas ugdymo uždaviniuose numatyto rezultato vertinimo galimybės, ikimokyklinio amžiaus vaiko gebėjimų stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, vaiko įsivertinimo ir tėvų informavimo būdai bei vaiko ir vaikų grupės pažangos matavimo pagal pasiekimų žingsnius ir fiksavimo formos. Seminarus vedė Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkė, mokytoja ekspertė, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo vadovaujanti vertintoja ir Eglė Raudeliūnienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktorė, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo vertintoja. Programos dalyviams buvo skiriamos praktinės užduotys. Kolegialaus mokymosi: apskritojo stalo diskusijos ir praktikumo metu programos dalyviai turėjo galimybių reflektuoti ir vertinti savo patirtis.

Refleksija padeda pedagogams tobulėti ir dirbti rezultatyviai

Paskutinis programos mokymų akcentas – Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Nuo uždavinio iki rezultato“ įvyko 2021 m. balandžio 22 d. Šiame renginyje buvo apibendrinta ir kitos Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ilgalaikės profesinių kompetencijų tobulinimo programos „Socialinis emocinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ dalyvių įgyta patirtis. Metodine-praktine konferencija šios programos dalyviai užbaigė I-ąjį modulį. Dviejų programų dalyvių refleksijai skirtas didelis dėmesys atliepė Lietuvos švietimo 2013-2022 metų strategijoje iškeltą tikslą, kuriuo siekiama, kad pedagogų bendruomenę sudarytų reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai.

Konferencijos programa. Pridedama.

Kolegialus bendradarbiavimas padeda prisitaikyti prie nuolat kintančių iššūkių

Metodinėje-praktinėje konferencijoje „Nuo uždavinio – iki rezultato“ dalyvavo ir savo gerąja patirtimi apie kūrybiškus mokymo(si) būdus, orientuotus į vaiko asmeninę pažangą ir ūgtį,  dalijosi taip pat ir Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai iš Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ ir Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“. Kaišiadorių rajono Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ geroji patirtis pasitarnavo kuriant Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ilgalaikę profesinių kompetencijų tobulinimo programą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant individualios vaiko pažangos“. Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojai dalyvavo šio rajono savivaldybės švietimo pokyčio projekte „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“ (ištakos „Lyderių laikas 3“). Telšių švietimo centro prašymu Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktorė Eglė Raudeliūnienė konsultavo programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant individualios vaiko pažangos“ vadoves: Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorę Danutę Popovič ir Telšių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkę, lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę Jurgitą Nagienę.

Užsimezgęs draugiškas ryšys tarp dviejų rajonų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir pedagogų, tikimės, ir ateityje sukurs kolegialią aplinką, kurioje pedagogai padės vieni kitiems lengviau prisitaikyti prie nuolat kintančių XXI amžiaus iššūkių ugdymo procese.

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus