Renginiai

2020 metai

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ   

Savaitės „Susitikim mokytis. Kartu mes galim!“ renginiai Telšių rajono savivaldybėje 2020 m. lapkričio 14 – 22 d.   Atidaryti.
Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginys – forumas „Kultūrinių, visuomeninių ir pilietinių tradicijų raida Telšiuose”.    Atidaryti.

PASITARIMAI 

2020-09-22

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi vykdymas Telšių rajono savivaldybėje.

Informacija dėl pasitarimo. Atidaryti.

Pasitarimo medžiaga. Atidaryti.

2020-01-20

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 2019 metais. Atidaryti. Darbotvarkė: Priedas Nr.1 Dalyviai: Priedas Nr.2 Priedas Nr.3 Priedas Nr.4.  2019 m. ataskaita.

2019 metai

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ

Savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ Telšių rajono savivaldybėje uždarymo renginio programa.  Plačiau.

Savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ renginiai Telšių rajono savivaldybėje 2019 metų lapkričio 18-22 d. Plačiau.

PASITARIMAI

Telšių rajono suaugusiųjų švietimą teikiančios įstaigos ir organizacijos kviečia gyventojus dalyvauti renginiuose, skirtuose Žemaitijos metams paminėti. Plačiau.

2019-06-10

Dėl dalyvavimo ERASMUS+ suaugusiųjų švietimo mobilumo projekte „Suaugusių švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi” ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvavimo Telšių miesto šventėje 2019. Plačiau

2019-04-05

Kviečiame Telšių rajono savivaldybės įstaigų, teikiančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi, atstovus dalyvauti pasitarime „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo atstovų dalyvavimas Telšių miesto šventėje 2019″, kuris vyks 2019 m. balandžio 9 dieną 14 val. Telšių švietimo centre. Plačiau.

2019-01-04

Telšių švietimo centre 2019 m. sausio 8 d. 15,00 val. vyks pasitarimas dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi vykdymo Telšių rajono savivaldybėje. Programa. Pasitarimo medžiaga.   Protokolas.

2018 metai

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ

Savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ renginiai Telšių rajono savivaldybėje 2018 metų lapkričio 19-25 d. Atidaryti.

PASITARIMAI

Telšių švietimo centre 2018 m. balandžio 17 d. 13,30 val. vyks pasitarimas dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi vykdymo Telšių rajono savivaldybėje.

Pasitarimo programa.    Priedas.    Ataskaita apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 – 2019 metų veiksmų plano vykdymą Telšių r. savivaldybėje.